Frågor & svar
Nyheter

Agata Banach 2017-03-10

Vi lägger stort fokus på teamkänsla och samhörighet på Sweco. Vi firar alla framgångar så som vunna anbud och nya medarbetare, vi har måldagar med tex matlagning på våren, gruppdag innan sommaren och gruppresa på hösten där vi gör studiebesök och övernattar på hotell. Under året gör vi mindre em/kvällsaktiviteter där vi pratar och gör övningar inom gruppdynamik, roller och feedback för att sedan gå ut och spela bowling eller varför inte dreja. Flera av oss tränar ihop på luncherna och i december brukar vi ha en amaryllistävling - den som får den längsta stjälken vinner! Ett axplock av sådant som vi gör med gruppen!