Frågor & svar
Nyheter

BoFolke 2017-12-15

Att förlänga LAS till 69 kommer att ytterligare försvåra för oss i 60 års åldern att få nya jobb. Efter några år som arbetssökande från och till så är det min erfarenhet att arbetsgivarna ej vill fast-anställa äldre pga dagens LAS-regler. Den som sitter på ett fast arbete kan nog gärna tänka sig att hålla på till 69. Men det känns lite tungt om jag förväntas hoppa runt mellan korttidsanställningar och timvikariat 10 år till. Det är ett stort misstag att också höja åldern för LAS. En arbetsgivare måste kunna få avsluta anställningen för en 65-åring om det inte finns ett ömsesidigt intresse av att personen arbetar kvar. Det borde också vara enklare att minska ner sin arbetstid de sista yrkesverksamma åren utan alltför stora ekonomiska uppoffringar.