Frågor & svar
Nyheter

Cristina Ciornei Karlsson 2017-12-14

Nej, arbetslivet är lång . Pensionsåldern för kvinnor borde sänkas Istället.