Frågor & svar
Nyheter

Mie Meiner 2017-12-15

Nej. Jag känner inte att jag kommer att orka både en lång pendling och heltidsarbete så länge. Eftersom det är få som är helt friska så långt upp i åldern blir det svårt att även få in alla läkarbesök utan att det påverkar jobbet. Det blir också dyrare för arbetsgivarna att ha äldre som anställda då de ofta inte orkar prestera lika bra som yngre, och det ger få möjligheter till arbetsplatsbyte när man kommit upp lite i åldern. Så nej tack, ingen tvingande höjning av pensionsåldern, men ökade möjligheter för dem som vill välja att jobba tills de stupar på sitt arbete.