Frågor & svar
Nyheter

Sofie Nylander 2017-12-16

Jag vill absolut inte arbeta längre än till 65 år. Pensionsåldern borde vara flexibel mellan 63 och 67 år. Höj den s k garantipensionen till 15000kr/månad fr o m 63 år!