Frågor & svar
Nyheter

Anna 2017-09-29

Efter flytt från eget kontor till kontorslandskap har min effektivitet sjunkit avsevärt, och jag måste arbeta kvällar och helger för att hinna med. Dessutom är kontorslandskap ingen garant för färre konflikter, snarare det omvända.