Frågor & svar
Nyheter

Pernilla 2017-09-29

Nej, det vill jag verkligen inte. Är väldigt glad när vår lokala arbetsgivare också är skeptisk till det. Tror att det ökar stressnivån för oss människor som ju trots allt är ett flockdjur. Det borde betyda att vi är måna om vår flock och att hålla koll på varandra och på faror, något som ökar bruset och ställtiderna. Kontorslandskap tror jag enbart är bra av ett skäl och det är kostnadsbesparingar, men det framhålls ofta bara i en bisats efter att alla nyttor har räknats upp!