Frågor & svar
Nyheter

Rikard 2017-10-27

Nej, jag skulle inte vilja det. Det blir svårt att koncentrera sig och svårt att prata i telefon. Det leder till konflikter och irritation i onödan. Många studier visar att kontorslandskap inte främjar utan tvärtom hämmar arbetsförmågan. Visst kan det finnas en och annan positiv effekt, men de negativa överväger. Totalt minskar produktiviteten stort, trots de påstådda ekonomiska fördelarna (lägre kontorshyra/anställd). Besparingen i yta försvinner helt i minskad produktivitet och i stället får man totalt ökade kostnader.