Frågor & svar
Nyheter

Staffan 2017-10-02

Nej helst inte. Jag har ofta behov av att koncentrera mig och även att läsa högt i bland, när jag läser svåra texter på franska och tyska, för att förstå. Dessutom kommer jag inte att ha tillgång till pärmar och mappar. Det kommer också att minska min effektivitet och min organisations minne. Man tror att man ska komma ihåg, men man gör inte det. Jag har fått fråga om äldre material från en arbetskamrat som redan har flyttat till öppet landskap och tvingats göra sig av med sina gamla anteckningar.