Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Mer mat ska produceras i Sverige

Utan att ge avkall på miljö och djurskydd ska produktionen av livsmedel öka i Sverige. Regeringen har lagt en proposition om en livsmedelsstrategi för Sverige, med sikte mot 2030.

Publicerad:

Mer mat ska produceras i Sverige. Fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet är utgångspunkten i regeringens nya livsmedelsstrategi.

– Detta är en historisk dag. Det finns en bred vilja att vända den negativa trenden, där vi i dag är nere på en självförsörjningsgrad på 50 procent, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Han menar att de goda förutsättningar som finns i Sverige för att producera livsmedel ska tas till vara. På köpet blir vi mindre sårbara vid en eventuell avspärrning.

Propositionen läggs idag och Sven-Erik Bucht är övertygad om att den kommer att klubbas igenom i Riksdagen, även om vissa formuleringar kan komma att ändras.

– Nu har grunden lagts för en långsiktig strategi som sträcker sig längre än fyra år framåt. Här tar vi sikte mot 2030.

Lätt att göra rätt

Tanken är inte att montera ner det svenska djurskyddet för att få fram billigare produkter.

– Vi föreslår inte att kraven ska sänkas, däremot ska det bli lättare att följa dem. Det ska vara lätt att göra rätt. I det ligger att myndighetskontrollen blir likvärdig i hela landet, säger Sven-Erik Bucht.

– Detta är en historisk dag. Nu har grunden lagts för en långsiktig strategi. 

Det ska bli lättare för konsumenten, bland annat genom bättre märkning, att välja svenskt. Även livsmedelsexporten, som i dag domineras av vodka, ska öka. Det ska genomföras med särskilda stöd till företagen.

– Det handlar också om att möta efterfrågan på ekologiska livsmedel. 2016 var ett rekordår och det pekar bara uppåt.

Satsar på innovation

Ännu en pusselbit i strategin är att satsa på kunskap och innovation. I det ligger forskning, rådgivning och kommersialisering.

LRF, som var på plats på pressmötet med landsbygdsministern, höjer strategin till skyarna.

– Det här är det största jag har upplevt under mina år i branschen, säger Helen Jonsson, ordförande för LRF. I den handlingsplan som är på gång förväntar jag mig skattesänkningar och regelförändringar för lantbruket.

– Det här är det största jag har upplevt under mina år i branschen.

Lantmännen, som ägs av 22 000 svenska lantbrukare och omsätter 37 miljarder kronor årligen, välkomnar också strategin. Näringspolitiska chefen Alarik Sandrup vill se en harmonisering av villkoren med konkurrentländerna, liksom en satsning på forskning och innovation, som växtförädling.

Naturvetarna instämmer

Även Naturvetarna är positiv och väntar med spänning på den handlingsplan som regeringen väntas komma med.

– Jättebra att regeringen vill utnyttja hela den potential som finns i Sverige för livsmedelsproduktion, säger Kristofer Jervinge, samhällspolitisk chef på Naturvetarna.

Likvärdig kontroll

En hjärtefråga för Naturvetarna är kontrollen av hela livsmedelskedjan.

– Att tillsynen ska bli likvärdig i hela landet är en bra ambition för att få samma spelregler för alla producenter. Då minskar risken för livsmedelsskandaler, vanvårdade djur och utsläpp av föroreningar i miljön, säger Kristofer Jervinge.

Han ser fram emot det nationella rådet som regeringen avser att tillsätta. Tanken är att det ska bestå av företrädare från branschen och intresseorganisationer, som Naturvetarna.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera