Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna beklagar dom i AD

Naturvetarna beklagar gårdagens resultat i Arbetsdomstolen, AD. Denna dom för utvecklingen bakåt i tiden sett både till synen på medarbetare och framtidens moderna myndigheter.

Publicerad:

Anställda i statliga myndigheter är arbetsskyldiga i hela landet, om ingenting annat slås fast i anställningskontraktet. Det är slutsatsen av Arbetsdomstolens dom igår, som innebär att anställda som inte vill följa med när myndigheten flyttar till en annan ort måste säga upp sig.

Domen i Arbetsdomstolen gäller sex arbetstagare vid Fastighetsmäklarinspektionen och hur deras anställning ska betraktas när myndigheten omlokaliseras till Karlstad. Arbetsdomstolen slår i sin dom fast att arbetsskyldigheten gäller hela landet, inte endast den ort där arbetstagaren påbörjade sin anställning.

Arbetstagarna vid Fastighetsmäklarinspektionen förväntas med andra ord följa med när myndigheten flyttar.

- Det är angeläget att påminna om vikten av att placeringsort regleras i statliga anställningsavtal för varje enskild individ i samband med att man påbörjar en statlig anställning, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna.

När verksamheten flyttas till en annan ort, måste den som väljer att inte följa med få rimliga villkor och stöd för att kunna hitta en ny anställning.

Domen i AD gäller i de fall när en placeringsort inte finns angiven i anställningsavtalet eller anställningsbeviset, och då endast när regeringen har beslutat att flytta hela myndigheten till en ny ort.

Kommentarer

Kommentera