Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Naturvetarna satsar mer på etiska placeringar

Under flera år har Naturvetarna placerat en del av sitt kapital i hållbara projekt i utvecklingsländer. Nu ökar man den satsningen från 10 till 15 procent av kapitalet.

Publicerad:

Etiska placeringar gör Naturvetarna i samarbete med Oikocredit, som är världens största finansiär av utvecklingsprojekt genom privat kapital.

– Det är bra sätt att placera kapital, både av etiska och ekonomiska skäl. Det är en säker placering som har gett 2 procent i ränta under de senaste åren. Sett till den låga bankräntan är det en bra avkastning, säger Andreas Englund, styrelseledamot och ordförande för Naturvetarnas kommitté för etisk kapitalförvaltning.

Ekobananer och solceller

Pengarna satsas i hållbara projekt, som mikrolån till små företag som vill växa. Några av dem ägnar sig åt odling av ekologiska bananer, där hänsyn tas både till social och miljömässig hållbarhet. Investeringar sker också i solcellsanläggningar, där syftet är att elektrifiera landsbygden.

Utan Oikocredit hade det varit svårt att förverkliga de satsningarna.

– Vi fyller en lucka mellan bistånd och traditionella banklån. Vi bedömer att pengarna gör bäst nytta på det sättet, samtidigt som vi förvaltar medlemmarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Etisk policy

Inte utan stolthet berättar Andreas Englund att Naturvetarna som första fackförbund placerade kapital i Oikocredit. Men han hade hoppats på att fler skulle följa efter, vilket inte har skett.

Har Naturvetarna en etisk policy för övriga placeringar?

– Ja, det är ett levande dokument som bland bygger på att vi inte placerar pengar i vapen, tobak eller alkohol. Däremot har vi inget krav på att investera i till exempel förnyelsebar energi.

Medlemmar som har synpunkter på Naturvetarnas kapitalplaceringar är välkomna att lägga en motion om det till kongressen, som äger rum hösten 2018.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera