Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna yrkar på löneökningar om 2,8 procent

Nu har startskottet gått för årets avtalsförhandlingar. Den 21 december växlade Naturvetarna och Sveriges ingenjörer yrkanden med arbetsgivaren IKEM, Innovations- och kemiföretagen.

Publicerad:

Naturvetarna yrkar på en ökning av löneutrymmet med 2,8 procent under ett år. Avsikten är att det ska leda till ökade reallön för medlemmarna. Precis som i dag ska lönerna vara individuella.
– En viktig fråga för oss är att det ska bli tydligare vad som påverkar löneutvecklingen ute på företagen, och vad våra medlemmar kan göra för att påverka sin egen lön, säger Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna.
Han menar att det är viktigt att lönestrukturen utformas så att det lönar sig att ta på sig större ansvar och mer kvalificerade arbetsuppgifter. I det ligger att kompetensutveckling ingår som en naturlig del.

Mer pengar till pension

På senare tid har det blivit tydligt att det finns brister i det allmänna pensionssystemet, vilket gör att många inte kommer att klara sig på sin pension.
– Mer pengar måste avsättas till flexpension, även kallad deltidspension. Den innehåller två delar: den ena fyller på tjänstepensionen och den andra gör det möjligt att gå ner i arbetstid när pensionen närmar sig.

Föräldralön vid VAB

Naturvetarna yrkar också på att bygga ut föräldralönen till att även gälla vård av sjukt barn, VAB.
– Det skulle innebära en påfyllnad från arbetsgivaren upp till 90 procent av lönen under en begränsad tid när man är hemma med sjuka barn.

Bättre balans

För att skapa bättre balans mellan arbete och fritid i ett läge där allt fler drabbas av stressrelaterade sjukdomar vill Naturvetarna ha några villkorsändringar.
– En sådan ändring är att restid som sker utanför ordinarie arbetstid ska likställas med arbetstid. Det nya gränslösa arbetslivet ger möjligheter, men kan också medföra hälsorisker.

Vad blir nästa steg?

– Den 23 januari träffas parterna för första gången, då drar förhandlingarna igång på allvar. Förhoppningsvis kan vi komma överens och träffa ett nytt avtal för löner och villkor, som börjar gälla 1 april, säger Bo Seving.
På SLA-området, Skogs- och lantbruksarbetsgivareförbundet, som Naturvetarna tecknar avtal med, beräknas förhandlingarna starta i slutet av februari.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Maria 2017-01-16

"...restid som sker utanför ordinarie arbetstid ska likställas med arbetstid." Ja, tack! Att gå genom dörren kl 06.00 och komma hem 22.00 efter en mötesdag i Stockholm är ingen höjdare. Att dessutom inte få en krona för tiden utanför ordinarie 8 timmar är en skymf!

Kristofer Jervinge, löneexpert på Naturvetarna 2017-01-13

Tack för din kommentar Leif. Det centrala löneavtalet lägger grunden för hur löneprocessen ska fungera, och anger den genomsnittliga lönenivån. Därefter tar lokala förhandlingar vid ute på företagen. Avsikten är att varje individ ska kunna påverka sin lön i sitt lönesamtal med närmsta chef. Det fungerar dock inte alltid som det är tänkt. Det försöker vi råda bot på genom utbildning av både fackligt förtroendevalda och chefer. Som medlem i Naturvetarna kan du få hjälp och goda råd inför lönesamtalet. Läs mer här: http://www.naturvetarna.se/jobb-lon-och-villkor/lon/

Liza 2017-01-13

Skulle ju vara VÄLDIGT trevligt om hela avtalsrörelsen för första gången kunde bli klar till 1 april också. Och inte som nu i okt-dec.

Leif 2017-01-13

Vad tjänar en central förhandling till när man senare lämnar över "löneförhandlingen" på enskild medlem? Resultatet blir ju ändå som arbetsgivaren vill.
Kommentera