Frågor & svar
Nyheter

Kristofer Jervinge, löneexpert på Naturvetarna 2017-01-13

Tack för din kommentar Leif. Det centrala löneavtalet lägger grunden för hur löneprocessen ska fungera, och anger den genomsnittliga lönenivån. Därefter tar lokala förhandlingar vid ute på företagen. Avsikten är att varje individ ska kunna påverka sin lön i sitt lönesamtal med närmsta chef. Det fungerar dock inte alltid som det är tänkt. Det försöker vi råda bot på genom utbildning av både fackligt förtroendevalda och chefer. Som medlem i Naturvetarna kan du få hjälp och goda råd inför lönesamtalet. Läs mer här: http://www.naturvetarna.se/jobb-lon-och-villkor/lon/