Frågor & svar
Nyheter

Ny rapport – Fler naturvetare behöver utbildas

Fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är slutsatsen av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017.

Publicerad:

Tendensen på naturvetares arbetsmarknad har varit densamma under en följd av år. Inom allt fler områden behövs naturvetare. Inom vissa naturvetenskapliga områden går utvecklingen till och med mot brist på kompetens.

Efterfrågan kommer sannolikt att öka än mer inom många områden. Skälet är de strategiska satsningar på ett hållbart samhälle som har initierats. Det gäller områden där naturvetare redan idag är verksamma och har nyckelkompetenser – allt från miljö, klimat och hälsa till livsmedelsförsörjning, tillgång på naturresurser, säkerhet och infrastruktur.

- Arbetsmarknadsläget för naturvetare var bra redan för ett år sedan men har förbättrats ytterligare jämfört med prognosen 2016. Det är positivt att efterfrågan ökar, samtidigt som fler examineras inom framtidsområden som miljö, geovetenskap, statistik och IT, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna.

Fler naturvetare med bred akademisk utbildning behövs, det vill säga naturvetare som inte är specialiserade utan kan ta sig an många olika arbetsuppgifter i en verksamhet. Men även om fler naturvetare examineras, betyder inte detta att den direkta tillgången på arbetskraft stiger. Många naturvetarstudenter fortsätter gärna på en master- eller forskarutbildning och arbetsgivarna rekryterar helst naturvetare med yrkesexamen eller en kandidatexamen.

Det behövs med andra ord fler naturvetare med en bred akademisk utbildning, fler med yrkes- eller kandidatexamen.

Oförändrad arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för naturvetare är i stort oförändrad sedan prognosen 2016. 40 procent av naturvetare arbetar inom privat sektor. De viktigaste arbetsområdena är miljö, life science, hälsa och sjukvård. De vanligaste arbetsuppgifterna är forskning och utveckling, handläggning/administration, tillsyn eller laborativa arbetsuppgifter.

Läs hela rapporten Naturvetares arbetsmarknad 2017.

Rapporten ligger till grund för Sacos Framtidsutsikter. 

För frågor om rapporten, kontakta Marita Teräs. 

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera