Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Ny lönestatistik och 7 tips på hur du använder den

Äntligen är den här och vi passar på att tacka alla som har svarat på löneenkäten. Samtliga löner för naturvetare hittar du i Saco Lönesök. Du loggar in med ditt medlemsnummer.

Publicerad:

Vi har äran att presentera en rykande färsk lönestatistik för Sveriges naturvetare. De löneuppgifter som medlemmarna har lämnat via löneenkäten ligger till grund för statistiken.

Vi vet att den är uppskattad bland medlemmarna och att den kommer till nytta i löneförhandlingen. Det gäller särskilt när man byter jobb, men också vid den årliga lönerevisionen.

– Naturvetarnas uppfattning är att individens prestation, kompetens och ansvar ska speglas i lönekuvertet. Lönestatistiken är ett stöd i löneförhandlingen, särskilt när man byter jobb och vill få koll på löneläget i en viss bransch, säger förbundets löneexpert Kristofer Jervinge.

Han tipsar också om att höja blicken och se på lönerna i andra branscher, vilket är möjligt i Saco Lönesök som har samlat akademikers löner i en och samma lönestatistik.

– Sikta på de högre lönenivåerna och ta reda på vad som krävs för att till exempel nå den tredje kvartilen inom den grupp som du jämför dig med.

I diagrammen här nedan visar vi med några smakprov på vad man kan göra med lönestatistiken. Här jämförs lönerna mellan olika sektorer för dem som jobbar med miljö, hälsoskydd och naturvård.

– Som väntat är lönerna högre inom den privata sektorn, men vi ser också en större lönespridning där, vilket stärker tesen att den genomsnittliga lönen för en grupp är högre om lönespridningen är stor, säger Magdalena Kubien, statistiker på Naturvetarna.

Vad är förklaringen till att lönerna är högre inom statlig än kommunal sektor?

– Möjligen kan det bero på att staten har fler kvalificerad arbetsuppgifter, som utredning och forskning. Många inom kommunen jobbar med tillsyn, vilket tyvärr inte värderas tillräckligt högt sett till det viktiga arbete de utför, spekulerar Kristofer Jervinge.

Hur mycket höjdes lönerna med för alla naturvetare?

– Mellan åren 2015 och 2016 var den genomsnittliga lönehöjningen 3,2 procent, räknat på identiska individer som inte har bytt jobb, säger Magdalena Kubien.

Hon gläds över att så många som 15 600 naturvetare i alla de branscher som Naturvetarna representerar svarade på årets löneenkät, vilket är runt tusen fler än förra året.

– Nytt för i år var att även företagare, studenter och arbetssökande fick svara på några frågor i enkäten. Vi återkommer med slutsatser därifrån i nästa nummer, säger Magdalena Kubien.

Diagrammet visar lönespridningen för naturvetare som arbetar med miljö, hälsoskydd och naturvård. De sträckade linjerna anger medianlönen för varje sektor.

Här visas lönespridningen för olika arbetsuppgifter, samt inom vilka sektorer de finns.

 

Källa: Naturvetarnas lönestatistik 2016.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera