Frågor & svar
Nyheter

Nya avtal mellan Naturvetarna och SLA

Även på SLA-området blev det treåriga avtal, som följer det märke som industrin har satt. Lönehöjningarna hamnar på totalt 6,5 procent, inklusive avsättningar till delpension.

Publicerad:

– I stort sett är vi nöjda med lönenivåerna och att vi har enats om att vårda avtalen under resans gång. Det innebär bland annat att vi under hösten kommer att ha partsgemensamma utbildningar om hur avtalen ska tillämpas, säger Harriet Rehn, ansvarig ombudsman på Naturvetarna.

Hur mycket lönerna ska höjas varje år varierar lite mellan avtalsområdena, totalt 6 procent. Avsättningarna till delpension uppgår till totalt 0,5 procent.

– Ännu en förändring är att avtalsperioden för skogsbruk löper ut 31 mars 2020. Det är en anpassning till industriavtalen, vilket gör att vi kan komma in tidigare och påverka i nästa avtalsrörelse.

De andra två avtalen inom Hushållningssällskap och Husdjursföreningar, Trädgårdsanläggning och Trädgårdsodling samt Jordbruksrelaterade företag gäller till och med 31 maj 2020. 

Palle Liljebäck

chefredaktör