Frågor & svar
Nyheter

Paket som räcker hela livet 2017

Har du koll på vilka förmåner som kollektivavtalet ger? Här är en sammanställning som visar nyttan, allt från din årliga lönehöjning och extra semester till sköna slantar när du går i pension.

Publicerad:

Denna text nominerades till Bästa förklarande text på fackförbundspressens dag 2018!

Lönerevision varje år

Att lönen höjs varje år tar vi för givet. Men det finns ingen lag som säger att det ska vara så. Det är parterna på arbetsmarknaden som har kommit överens om det i kollektivavtalen.

– Jag försöker peppa dem som ringer och frågar om aktuella lönelägen vid nyanställning. "Var inte blyg, du har inget för att lägga dig lågt. Det är inte därför de väljer dig, utan arbetsgivaren är intresserad av din kompetens", brukar jag säga till dem som söker jobb här, säger Sten Wolme, ordförande för Saco-S-föreningen på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Tänk på detta i lönesamtalet

  1. Lägg fokus på dig själv och dina resultat. Använd Saco Lönesök för att få koll på löneläget.
  2. Följ upp dina resultat under året i relation till uppsatta mål.
  3. Har din lön höjts i takt med hur du och dina arbetsuppgifter har utvecklats?
  4. Sätt upp mål för nästa år, både för dig personligen och för verksamheten.
  5. Vad behöver du för att nå målen?
  6. Du och chefen ska komma överens om din nya lön.
  7. Titta framåt och sätt upp mål för din lön på flera års sikt, och vad du behöver göra för att nå dit.

 

Föräldralön

Ett extra tillskott på 5 000 kronor per månad får Mikael Einarsson från sin arbetsgivare när han är föräldraledig. För honom är det självklart att ta ansvar och bygga en egen relation med sitt barn.

"Jag hade hört talas om den förmånen, så jag kollade upp saken med HR som bekräftade att byggföretaget Veidekke betalar ut föräldralön under max sex månader. Det innebär att jag får 90 procent av hela min lön."

Ersättning i olika sektorer

Föräldralönen, den utfyllnad som arbetsgivaren betalar utöver det som försäkringskassan ger, skiljer sig åt mellan olika kollektivavtal:

  • Statligt anställda får utfyllnad till 90 procent av hela inkomsten i max 360 dagar.
  • Kommunalt anställda får 80 procent av hela inkomsten under högst 270 dagar.
  • Inom privat sektor varierar det. På många avtalsområden uppgår föräldralönen till 90 procent av hela inkomsten under tre till sex månader.

 

Tjänstepension

Eva Mezey har haft ett omväxlande arbetsliv med olika anställningar och ett ständigt lärande. Nu är hon nybliven pensionär och får varje månad ungefär tusen kronor från sin tjänstepension.

"Kolla upp att du får en tjänstepension och håll reda på varifrån den kommer. Framför allt om du växlar mellan olika anställningar och arbetsgivare."

Vad är tjänstepensionen värd?

Ju mer du tjänar desto mer betyder tjänstepensionen för din sammanlagda pension. Här ser du hur mycket arbetsgivaren betalar in till tjänstepension varje månad (ITP2). Dessa tre exempel bygger på att personerna är privatanställda och att det finns kollektivavtal. Räkneexemplet är hämtat från www.knegdeg.se/pension

 

Inflytande

– Vi har möjlighet att påverka i allt från vår arbetssituation till hur löneprocessen ska fungera. Parterna har förtroende för varandra och i grunden finns en samsyn, säger Sofia Magnusson, ordförande för akademikerföreningen på vaccinföretaget Novavax AB.

Vad säger lag och avtal om inflytande?

Rätten till fackligt inflytande slås fast i MBL, Medbestämmandelagen. Arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande lämna information till den fackliga parten.

De anställda har rätt att påverka sin arbetssituation. Det sker som regel i en lokal samverkansgrupp, med representanter från arbetsgivare och fack.

Facken har rätten till medinflytande och förhandlingar, men i slutänden är det arbetsgivaren som har beslutanderätten.

 

Omställning

Jessica Westlund vill ge Trygghetsstiftelsen i Göteborg en tårta. Så nöjd är hon med stödet därifrån när hon under vårvintern gick utan jobb.

– Att komma dit varje dag blev som en rutin. Det blev mitt kontor där jag träffade folk och hade min bas när jag sökte jobb. Jag hade också en egen coach som fick mig att hitta tillbaka till mig själv och veta vad jag ville göra.

Stöd vid omställning

För alla omställningsavtal gäller att de stöttar anställda som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.

 

Övertidsersättning

På HIR Skåne, som är ett dotterbolag till hushållningssällskapet i Skåne, har man valt en rätt vanlig modell. På lokal nivå har fack och arbetsgivare kommit överens om att de anställda får en extra semestervecka i stället för övertidsersättning. "Det är en lösning som passar mig bra och som känns rimlig för båda parter. Jag gillar friheten att kunna utföra jobbet när det passar mig och mina kunder bäst." Ann-Mia Björkholm, hortonom och odlingsrådgivare. 

Avtala bort din övertidsersättning

Många väljer att avtala bort sin övertidsersättning i en enskild överenskommelse. Villkoren för det regleras i ditt kollektivavtal. Om det saknas på din arbetsplats är det ditt anställningsavtal som gäller. Därmed inte sagt att du kan jobba hur mycket som helst. Arbetstidslagen gäller även om du har avtalat bort din övertidsersättning. Det finns regler för hur mycket du får jobba per dygn, vecka och år, om inget annat anges i ditt kollektivavtal.

 

Sjukförsäkring

Minns ni Zandra Hedlund, som blev utbränd och skrev om sin historia i Naturvetarnas tidning? Nu tittar vi närmare på hur hon påverkades ekonomiskt och vilket stöd hon hade genom kollektivavtalet. "Det var förstås jättebra med utfyllnaden genom kollektivavtalet, men det var inget jag visste om. Den delen fungerade utmärkt och pengarna kom med automatik."

Den okända försäkringen

Många känner inte till den kollektivavtalade försäkringen som fyller ut ersättningen från försäkringskassan. Tjänar du mer än 27 700 kronor per månad blir den kollektivavtalade försäkringen ännu viktigare. Vid sjukdom får du ut 90 procent av hela din inkomst från dag 15 till dag 90. I botten ligger sjuklön från försäkringskassan, som fylls på med sjuklön från din arbetsgivare. Efter 90 dagar ser ersättningarna lite olika ut beroende på om du jobbar privat, statligt eller kommunalt.

 

Arbetsskadeförsäkring

Tack vare bästa stödet från facket och en arbetsgivare som trodde på henne, jobbar Anna-Lena Nordén heltid i dag. Hon är inte helt återställd från arbetsskadan, men känner sina begränsningar och kan säga nej.

"Se till att alltid anmäla en arbetsskada till både försäkringskassan och AFA Försäkring. Problemen kan uppstå senare och då är det bra att en anmälan gjordes när skadan uppstod."

Du får ut hela din lön

Med den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen TFA förlorar du ingenting på att vara sjukskriven efter en arbetsskada. Du får ut hela din lön redan från första dagen under ett år. Dessutom kan du få kompensation för kostnader, ersättning för sveda och värk och ersättning för invaliditet, om skadan blir bestående.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera