Frågor & svar
Nyheter
Per Eriksson menar att medarbetarna måste få verktygen för att uppnå målen och förstår vilka de är till för.Foto: Lars-Erik Liljebäck

Per fyller på med ny kunskap

Att hela tiden uppdatera sin kompetens är självklart för Per Eriksson, jägmästare på Sveaskog. Som förtroendevald för Naturvetarna fick han chans att gå UGL – Utveckling av grupp och ledare.

Publicerad:

Under sin tid som ordförande för akademikerföreningen på Sveaskog satt Per Eriksson i företagets styrelse. I den vevan var Göran Persson ordförande.
– Det uppdraget gav mig otroligt mycket. Stimulerande också att jobba med en person som är så engagerad. Det smittar av sig i hela organisationen, säger jägmästaren Per Eriksson.
Det gav honom chansen att i Naturvetarnas regi gå ledarskapsutbildningen UGL.
– Den pågick under en vecka för två och ett halvt år sedan, men jag minns den som det var igår. UGL satte spår och är något jag har med mig hela tiden, som till exempel att vi alla är olika och tolkar information på olika sätt. Den insikten är viktig att ha som ledare.

Grupputveckling

Tajmningen var perfekt då han samtidigt blev chef över Hjälmare Kanal som är ett dotterbolag till Sveriges största skogsägare. Sveaskog äger och förvaltar 14 procent av landets produktiva skogsareal.
– UGL gav mig förståelse om hur jag själv och mina medarbetare fungerar i olika situationer. Som ledare måste man lyssna in och förstå sin omgivning. Spännande också med grupputveckling, där grupper mognar och blir allt mer självgående och högpresterande.
Kompetensutveckling menar han ska vara strategisk och innebär så mycket mer än att gå kurser.
– Som chef måste man ta reda på vad medarbetarna behöver för att utvecklas i sina yrkesroller, kopplat till företagets mål. Kompetensutveckling är inte bara att gå en kurs. Att lära nytt kan också handla om att testa nya arbetsuppgifter och anta nya utmaningar.
Just det hände för Per Eriksson efter en omorganisation, som ledde honom tillbaka till en heltidstjänst på huvudkontoret vid Norra Bantorget i Stockholm. I dag är han affärsansvarig för Sveaskogs torvaffärer, upplåtelse av mark till kraftbolagen och försäljning av skog och skogsfastigheter. Enligt ett riksdagsbeslut ska 10 procent av skogsjättens markinnehav säljas till privata aktörer. Ett mål som närapå är uppnått.

Från personalansvar till affärsansvar

Den förändringen har gett honom anledning att förkovra sig igen.
– Kunskap är färskvara, man måste hela tiden uppdatera sig, bland annat genom att läsa nya böcker. Eftersom jag förhandlar med kraftbolag, skogsägare och andra så har jag gått kurser i förhandlingsteknik och avtalsfrågor, liksom i skogsvärdering.
Han menar att det är chefens skyldighet att kompetensutveckla sin personal.
– Som chef är det så viktigt att ge medarbetarna verktygen för att uppnå målen, utan att peta i detaljer, som är lätt hänt för en chef som är expert i botten. Medarbetarna måste veta vilka de är till för. Det kan upprepas som ett mantra. ”Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”: Alla medarbetare har en viktig roll och måste utvecklas.

Engagemang är nyckeln

Engagemang är ett ord som han återkommer till under intervjun, och refererar till en färsk undersökning från Institutet för högre marknadsföring, IHM.
– Så många som 10-30 procent av alla medarbetare har lågt engagemang i sitt arbete. Chefens kanske viktigaste uppgift är att få alla att bli engagerade, vilket ökar möjligheterna att företaget uppnår sina mål. Kompetensutveckling kan vara den byggsten som medarbetarna behöver.
Ledarskapsutveckling roar Per Eriksson. Därför slår han ett slag för Naturvetarnas olika arrangemang, som Leadership Friday, där en ledarskapsprofil berättar om sin senaste bok.
För sin egen del finns det i nuläget en årlig summa avsatt för kompetensutveckling från arbetsgivaren.
För ett antal år sedan gick han till exempel en tvåårig utbildning på IHM. Kursen EQ-ledarskap framhåller han också.
– Jag lärde mig bland annat att tolka medarbetares reaktioner, som när folk är upprörda och hur de ska bemötas för att lugna ner situationen. Jag fick chans att utveckla mina emotionella sidor.

Jobbar smart

I vardagen jobbar han hela tiden på att få processerna att löpa smidigare.
– Det handlar om att hitta smarta sätt att arbeta på för att få genomströmning och undvika att saker läggs på hög. Det kan gälla allt från hantering av avtal till att lägga in data i GIS-program.
Tjusningen i jobbet för honom är att se en utveckling, liksom alla möten med intressanta personer i frågor om skog, mark och affärer.
I brist på skog i Stockholms innerstad tar vi oss till Humlegården för fotografering. Väldiga almar och lindar står som fond och får symbolisera Sveaskogs profil att värna naturvården och den biologiska mångfalden.
– Vårt uppdrag är också att vara lönsamma och bruka skogen effektivt på ett hållbart sätt.

Din rätt till kompetensutveckling

Frågan om kompetensutveckling är en självklar del i ditt utvecklingssamtal med chefen. Det är då ni kommer överens om vilken form av kompetensutveckling du behöver för att klara ditt jobb och kunna utvecklas.
Enligt avtalen om kompetensutveckling har arbetsgivaren huvudansvaret för att de anställda har den kompetens som krävs. Ju tydligare du kan visa att ditt jobb kräver mer kompetens, eller att du med ökad kompetens kan tillföra mer nytta, desto lättare kan du övertyga arbetsgivaren att erbjuda dig kompetensutveckling. Det ligger både i arbetsgivarens och i ditt intresse att du kan utföra och utveckla ditt arbete även i framtiden.

Utveckla ditt ledarskap med UGL

Utbildningen grundar sig på den amerikanska psykologiforskaren Susan Wheelans teori om arbetslags utveckling och mognad. UGL genomförs under fem sammanhållande dagar i internatform med minst 8 och högst 12 deltagare som inte känner varandra. UGL leds av två handledare från Naturvetarna.
Ledarskapsutbildningen erbjuds förtroendevalda inom Naturvetarna som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper. Lika viktigt är att förstå sig själv och sin egen påverkan på gruppens utveckling.

Kommentarer

Kommentera