Frågor & svar
Nyheter
Per Klingbjer menar att naturvetare har lösningar på många av samhällets utmaningar. Foto: Lars-Erik Liljebäck

Per har visioner för Naturvetarna

Redan efter några dagar på nya jobbet som förbundsdirektör på Naturvetarna har Per Klingbjer idéer om hur förbundet ska utvecklas och växa. I ett läge där arbetsmarknaden snabbt förändras, menar han att facket har mycket att bidra med.

Publicerad:

Roliga utmaningar går som en röd tråd genom Per Klingbergs karriär. Nu ska han tillsammans med medarbetarna på Naturvetarna ta förbundet och dess medlemmar ett steg till.
– Det finns en stor potential i Naturvetarna som organiserar en så viktig grupp i samhället, vilket sammanfattas väl i devisen: ”Naturvetare skapar världens framtid.”

Per menar att naturvetare har lösningar på många av samhällets utmaningar. Det handlar om allt från klimat och miljö, livsmedelstrygghet och hälsa till ren och säker energi, smarta transporter och råvaruförsörjning.
– Ja, listan kan göras lång, där naturvetare har nyckelroller. Att leda en sådan organisation känns både ansvarsfullt och roligt.

Från andra sidan

Som naturvetare och disputerad i natur-geografi med en avhandling om klimat och glaciärer är Per sedan studenttiden medlem i förbundet och har kunnat följa det genom åren. Han har börjat mejsla fram idéer för hur förbundet ska utvecklas.
– Naturvetarna ska vara det självklara valet för naturvetare. Dit ska vi komma genom att tydligt kommunicera våra ställningstaganden och bli mer synliga.

Har du som medlem varit i kontakt med Naturvetarna?
– Ja, och jag fick ett professionellt bemötande och den hjälp jag behövde. Den servicen är viktig att upprätthålla och utveckla. Vi kommer också att behöva utveckla stödet till de förtroendevalda ute på arbetsplatserna.

Själv har Per aldrig haft något fackligt uppdrag, men som arbetsgivare har han i samråd mött facket från andra sidan.
– Det har varit lätt och konstruktivt att samarbeta med facket. De förtroendevalda kan se saker på andra sätt och bidrar ofta till bra idéer, som har gjort att vi har kunnat möta varandra och komma vidare.

Komplex arbetsmarknad

Per Klingbjer menar att fackets roll kommer att bli ännu viktigare.
– Vi står inför en snabb omställning på arbetsmarknaden som blir allt mer komplex. Bland annat digitaliseringen gör att jobb försvinner och nya tillkommer. Vi måste vara med i dessa diskussioner för att kunna påverka och bidra till utvecklingen.

I det menar han också att den psykosociala arbetsmiljön ligger.
– Den måste vi ta på största allvar, vilket arbetsgivaren är skyldig till genom de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, som nu har ett år på nacken.

Utan att komma med färdiga lösningar tror Per att trygghet, en tillåtande miljö och hur vi uppträder mot varandra samt att ha ett tydligt innehåll och en tydlig omfattning i arbetet, är en del av en organisations framgång.
– Här har både arbetsgivaren och de förtroendevalda på arbetsplatsen en viktig roll. Det handlar om att tillsammans hitta hållbara lösningar.

Forskning och utbildning

Per Klingbjers engagemang går inte att ta miste på när vi sitter på ett café på Nytorget på Södermalm i Stockholm, där han har sin hemvist. Croissanten ligger närapå orörd långt in i intervjun. Ivrigt delar han med sig av sina tankar och visioner för Naturvetarna.

Med förflutet på ABB, Stockholms universitet, Regeringskansliet och på Sveriges geologiska undersökning, SGU, i olika roller känns han som klippt och skuren för Naturvetarna.

Frågor om forskning och utbildning har legat på hans bord, ofta i ledande roller. Han kommer närmast från en tjänst på SGU där han hade ansvar för bland annat forskning och verksamhetsutveckling.

Gillar friluftsliv

Som om inte det räckte har han en ledande roll inom det svenska friluftslivet. Han är ordförande för Svenskt Friluftsliv, en paraplyorganisation för de ideella friluftsorganisationerna, som har 25 medlemsorganisationer med 1,7 miljoner medlemskap. I botten ligger ett intresse för att vistas i naturen. Han gillar skönheten i naturen och njuter av såväl skärgårdens kobbar och skär som dalgångar och toppar i fjällen.

– Förutom att friluftslivet är kul, så är det är en del av civilsamhället och viktigt för folkhälsa, demokrati och social inkludering, liksom att värna och sprida kunskap om vår natur.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera