Frågor & svar
Nyheter

Nytt beslut om rätt till tillsvidareanställning

Regeringen har den 7 juli beslutat att ändra i Högskoleförordningen. Regeringen vill liksom vi, Naturvetarna, göra forskarkarriären mer attraktiv och se till att karriärvägarna blir tydligare och villkoren inom akademin konkurrenskraftiga och förutsägbara.

Publicerad:

- Vi anser att regeringens ambition är högst lovvärd och delar synen att tryggare anställningar är av mycket stor vikt för att trygga återväxten av unga forskare, säger Andreas Nyström, förhandlingschef offentlig sektor.

Naturvetarna anser inte att forskare behöver testas på en lång rad staplade visstidsanställningar upp till 14 år innan de är kvalificerade för att prövas att inneha en tillsvidareanställning på ett universitet eller högskola i Sverige. Läs vår debattartikel om detta.

Tillsvidareanställning är normen på svensk arbetsmarknad och ska vara det även inom högskolevärlden. Naturvetarna anser att man är kvalificerad till en tillsvidareanställning efter att ha avslutat första postdok, och vi tror att mobilitet och lika villkor gynnas av att våra medlemmar kan byta mellan olika tillsvidareanställningar under deras karriär.

I ändringarna till högskoleförordningen är det endast de som har disputerat inom 5 år som är kvalificerade att söka tjänsterna och att denna tid får förlängas med hänvisning till särskilda skäl.

- Vi ser risker med att minska denna tid från nuvarande 7 år till 5 år då det missgynnar mobilitet mellan olika sektorer på svensk arbetsmarknad, något som är viktigt för en väl fungerade arbetsmarknad för våra forskare. Det blir tyvärr än svårare och lika oattraktivt som idag att gå från naturvetenskaplig forskning inom näringslivet till akademin.

Läs Regeringens pressmeddelande om beslutet att införa rätt till prövning för tillsvidareanställning enligt Högskoleförordningen.

Kommentarer

Kommentera