Frågor & svar
Nyheter
Colourbox

Skyddet för djursjukskötarstudenter måste tydliggöras

De allmänna råden inom djursjukvården behöver kompletteras med tydligare skrivningar för att skydda studenter som arbetar på så kallat särskilt tillstånd. Det får inte vara oklart vem som har det yttersta ansvaret, menar Naturvetarna som i förra veckan svarade på en remiss från Jordbruksverket avseende djursjukskötarstudenter.

Publicerad:

Enligt Jordbruksverkets förslag kan djursjukskötarstudenter söka särskilt tillstånd för att få arbeta inom en verksamhet, som en legitimerad veterinär ansvarar för, under sin studietid.

Naturvetarna anser att de allmänna råden inom djursjukvården bör kompletteras med tydliga skrivningar om vikten av handledare samt om vem som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljö och om något skulle gå fel när en student arbetar på särskilt tillstånd.

– Om något går fel när en student utför de arbetsuppgifter som föreskrifterna tillåter måste det vara väldigt tydligt att det inte är studenten som bär det yttersta ansvaret. Det är viktigt för att studentens fortsatta karriär inte ska äventyras. Vi föreslår därför att det måste finnas en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare och student som tydliggör detta, säger Kristofer Jervinge, biträdande avdelningschef, Kommunikation och påverkan, Naturvetarna.

I nuläget står det i råden att en student kan arbeta i en verksamhet som en legitimerad veterinär ansvarar för. Naturvetarna anser inte att denna skrivning räcker. Även om det underförstått kan tolkas som att den legitimerade veterinären har allt ansvar i verksamheten, anser förbundet att ansvarsfrågor bör tydliggöras i de allmänna råden.

Läs hela förslaget till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter.