Frågor & svar
Nyheter
De patientnära analyserna – här testremsa för urin – är uppkopplade till datasystemet, vilket gör att provsvaren hamnar direkt i patientjournalen.Foto: Lars-Erik Liljebäck

Snabbare provsvar med patientnära analyser

Region Skåne ligger långt framme när det gäller patientnära analyser. Biomedicinska analytikernas roll är att utbilda vårdpersonal, kvalitetssäkra analyserna och stötta vårdenheterna i regionen. 

Publicerad:

När Labmedicin blev en gemensam förvaltning i Region Skåne 2009 blev samarbetet lättare. Nu utbildar man och kvalitetssäkrar på samma sätt i patientnära verksamhet i hela Skåne.

Mandana Österlund Berenji är en av 20 biomedicinska analytiker i regionen som utbildar vårdpersonal i hur patientnära analysinstrument ska användas och hur proverna ska hanteras i den så kallade preanalytiska fasen.

Hon har sin bas på Skånes universitetssjukhus i Lund, klinisk kemilaboratoriet, och jobbar tillsammans med tre andra heltid med patientnära verksamhet. Totalt finns femton tjänster i patientnära klinisk kemi i hela Skåne. De övriga arbetar på andra sjukhus i regionen.
– Det är jättespännande, särskilt om man gillar att träffa folk och hålla i utbildningar. Vi utbildar främst undersköterskor och sjuksköterskor, men vi utbildar också en del läkare som lär sig att använda de patientnära analysinstrumenten på främst akut-, intensiv- och operationsavdelningar.

Utbildningarna innehåller preanalytik, analys och resultathantering.

Svar direkt

Den stora poängen med patientnära analyser är att man kan få snabba provsvar, ofta bara inom några minuter.

Flera av instrumenten är uppkopplade till laboratoriets datasystem vilket gör att provsvaren hamnar direkt i patientens journal och blir tillgängliga för vårdpersonalen, som snabbt kan sätta in en medicinsk behandling när det behövs.

Men behövs de vanliga labben då?
– Ja absolut, de patientnära analyserna står för en mindre del av alla analyser och resultaten blir som regel inte lika exakta som på labb och de är mycket dyrare. Resultat från blodgasanalyser håller dock samma kvalitet.

Hjälper varandra

Mandana Österlund Berenji och hennes kollegor är ansvariga för kvalitetssäkring, utbildning, kontakt med företag och de sitter med i upphandlingar av patientnära instrument. Metodansvaret för patientnära analyser som utförs i Region Skåne ligger också på biomedicinska analytiker. De övervakar instrumenten, och när något går fel, till exempel att ett instrument krånglar, får de en signal om det i datorn. Då rycker de ut och löser problemet.

– Vi hjälps åt och täcker upp för varandra i hela Skåne. Vid allvarliga fel och haverier, som vi inte lyckas lösa själva, får vi ta hjälp från tillverkarna men det händer inte så ofta. För det mesta fixar vi problemen själva.

Stöttar vårdpersonalen

Deras roll är att hjälpa och ge stöd när det behövs. De ger utbildning och kvalitetssäkrar analyserna så att man ska kunna lita på resultaten.

I Skåne finns ett fåtal biomedicinska analytiker som jobbar på vårdcentrals-laboratorier.
– Vi har gjort det bästa av situationen och utbildat personalen som arbetar där, oftast undersköterskor. Allt för att få bra kvalitet med de förutsättningar man har.

Charlotte Wigermo processledare för patientnära klinisk kemi-verksamheten i Skåne, berättar:
– Vi har ett regionalt uppdrag att besluta om val av metod, instrument och kvalitetssystem för patientnära analyser. Vi ligger långt framme med uppkoppling av patientnära instrument och utbildning av användare.

Hennes ansvar är att driva utvecklingen framåt och se till att verksamheten förbättras.
– Vi har blivit mer synliga för andra vårdyrken. Framför allt tycker vi som jobbar här att det är stimulerande och roligt, säger Charlotte Wigermo.

 

Vad är patientnära analyser?

Med patientnära analyser menas analyser, som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, på patientvårdande enheter. Både provtagning och analys sker då nära patienten.

Upphandlade patient-nära instrument som används:
  • Blodgasinstrument för analys av pH, pCO2, pO2, elektrolyter, Hb och metaboliter, med fler.
  • Urintestremsaavläsare för semikvantitativ analys av U-Glukos, U-Ketoner, U-Leukocyter, U-Nitrit, U-Protein och U-Hb.
  • Glukos och Hb-mätare.
  • CRP för analys av C-reaktiv protein.
  • HbA1C.
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera