Frågor & svar
Nyheter
Nätverk är ett av flera ess i leken som Naturvetarna erbjuder.Foto: Colourbox

Starka kort för nyanlända naturvetare

Det finns stöd att få från olika håll för nyanlända naturvetare. Naturvetarna har en central roll och kan både lotsa vidare och ge konkreta råd om var jobben finns.

Publicerad:

Runt en tredjedel av alla nyanlända har en eftergymnasial utbildning, och många av dem är naturvetare.
– För oss är det självklart att hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden och öka deras chans att få ett relevant jobb. Det vinner bådae samhället och individerna på, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna.

Viktigare än att titta på bakgrund är att se till den reella kompetensen. Det gäller både invandrade naturvetare och de som är födda här, menar hon.

Många nyanlända naturvetare kontaktar Naturvetarna.
– Nummer ett är att förklara vilka vi är och vad vi kan hjälpa till med. I deras hemländer finns ofta inte fackförbund för akademiker och arbetsmarknaden fungerar på ett annat sätt.

Hitta jobb

Vad kan Naturvetarna göra?
– Vi informerar om olika initiativ för att snabba på etableringen, som Jobbsprånget där vi själva är med tillsammans med några andra fackförbund inom Saco. Vi erbjuder nätverk för olika professioner. Det är ett bra sätt att skaffa kontakter och komma in i samhället och yrket.

De som har arbete behöver stöd på samma sätt som de som är utbildade i Sverige. Det handlar om allt från lönerådgivning och karriärcoachning till att granska anställningsavtal. De vill också veta hur arbetsmarknaden ser ut och hur man hittar jobb.
– Om man inte känner till reglerna i Sverige är det lätt att bli lurad. Till exempel kan det vara svårt att förstå vad kollektivavtalet innebär och vad lagen säger. Den så kallade svenska modellen där spelreglerna sätts av parterna är unik.

Online-kurs

Men alla har inte kommit så långt, utan bor kvar på ett flyktingboende i väntan på besked om uppehållstillstånd.
– Det är ett bra tillfälle att lära sig svenska. Ett tips är den kostnadsfria online-kursen som Svenska Institutet erbjuder. Sedan är det alltid bra att nätverka och träffa andra inom den egna professionen.

Jobbsprånget, som drivs av Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, är ett av de integrationsprojekt som Naturvetarna deltar i för att snabba på inträdet i arbetsmarknaden. Genom praktik får den nyanlända pröva på att jobba i Sverige inom sin profession. Naturvetarna sitter med i en projektgrupp som jobbar med att utveckla Jobbsprånget.

– Just nu diskuterar vi hur försäkringen för dem som deltar i Jobbsprånget ska fungera när ansvaret för praktik flyttar över från Migrationsverket till länsstyrelserna. Fler arbetsgivare som kan erbjuda praktikplatser behövs alltid. Sedan gäller det att hitta lämpliga sökande, vilket vi gör genom bland annat webb och sociala medier.

BMA och djursjukskötare

För nyanlända som har en examen från sitt hemland inom ett bristyrke finns snabbspår. I dagsläget finns det för biomedicinska analytiker och djursjukskötare.
– För legitimerade yrken är det viktigt att kunna garantera kvalitet. Här kan validering av utbildningen snabbas på och ibland kan det behövas kompletterande utbildning i till exempel svenska lagstiftning, som universiteten erbjuder.
Det är också möjligt att läsa svenska som ett andraspråk på universitet.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera