Frågor & svar
Nyheter

Vi tar #metoo på allvar

Kampanjen #metoo har satt ljuset på ett samhällsproblem. Det är bra. Det är arbetsgivaren som har den lagstadgade skyldigheten att utreda och vidta åtgärder, om någon drabbas av sexuella trakasserier på sin arbetsplats.

Publicerad:

För oss som fackförbund är vår hållning enkel: Den som drabbas av sexuella trakasserier på sin arbetsplats bör i första hand anmäla till arbetsgivaren, eftersom det är arbetsgivaren som har den lagstadgade skyldigheten att utreda och vidta åtgärder. Om arbetsgivaren inte lyssnar, tar sitt ansvar eller är en del av problemet, bör du kontakta ditt fackliga ombud eller skyddsombud. Naturvetarna är ett stöd genom hela processen.

Vår hållning är inte ny och inte föranledd av #metoo. Naturvetarna har alltid stöttat medlemmar som utsatts för sexuella trakasserier. Det är också vår uppgift att ge stöd till lokalt förtroendevalda på arbetsplatserna för att de i sin tur ska kunna stödja medlemmar som är drabbade. Förbundets och de förtroendevaldas dialog med arbetsgivaren är central för att nå fram till lösningar i enskilda ärenden, men framför allt i det proaktiva arbetet att arbeta med kulturfrågor, ta fram riktlinjer m.m. som gäller för arbetsplatsen.

Naturvetarnas förbundsordförande Ivar de la Cruz skriver, med anledning av #metoo, i ledaren i nästa nummer av tidningen Naturvetare om hur vi som fackförbund ser på sexuella trakasserier och förekomsten av det på arbetsplatserna. Tidningen kommer ut till våra medlemmar den första veckan i december, men vi publicerar ledaren här redan nu:

 Ivar de la Cruz ledare för tidningen Naturvetar, nr 7 2017:

Det som började med att en skådespelerska i Hollywood slog larm om sexuella övergrepp har blivit en världsrörelse. #metoo spred sig som en löpeld i sociala medier och nådde snabbt Sverige. Kvinnor inom media och teatern var först ut med vittnesmål som fick mig att känna avsky.

Uppropen har spridit sig till fler branscher. Vi ser hur kvinnliga jurister och ingenjörer kliver fram och berättar. Många utsätts för en behandling av manliga kollegor som inte är acceptabel.

Nu senast har kvinnor inom akademin gjort uppror. Sexuella trakasserier i den världen förekommer främst i situationer där kvinnor är i beroendeställning till manliga kollegor. En anmälan skulle kunna innebära att den egna karriären äventyras. Att kliva fram och berätta skulle kosta allt för mycket. #metoo har fört det goda med sig att övergreppen har kommit fram i ljuset.

För övergrepp som sker på våra arbetsplatser finns det lagar. Diskrimineringslagen om sexuella trakasserier i arbetslivet är tydlig. Här är det nolltolerans som gäller. Lika klart är att arbetsgivaren har ett ansvar för att leva upp till det.  De flesta arbetsgivare har också en policy för sexuella trakasserier.  Men det är inte alltid den följs.

Sexuella trakasserier kan handla om beröringar, tafsande och blickar, men också ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som är trakasserad klargör att beteendet är obehagligt och ovälkommet. Ibland kan kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad.

Det här är en viktig facklig fråga som Naturvetarna tar på stort allvar. Den som drabbas anmäler först och främst till arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte lyssnar eller tar sitt ansvar kontaktar du ditt fackliga ombud. Sedan kan det vara möjligt att gå vidare och driva fallet.

Mycket talar för att detta är ett strukturellt problem där vi ser toppen av ett isberg. Under ytan finns hierarkier och en kultur som gör det möjligt att förminska kvinnor på grund av kön. Naturvetarnas roll är att lyfta alla naturvetare. Vi menar att det är kompetens, ansvar och resultat som räknas. Vi ser att kvinnor vinner mark och väljer högre utbildning. Mer än hälften av våra medlemmar är kvinnor.

#metoo förändrar nu arbetslivet för kvinnor i Sverige!