Frågor & svar
Nyheter

”Affärsmannaskap breddade min kompetens”

Karolina Erikers har gått utbildningen affärsmannaskap för naturvetare.
– Föreläsarna var väldigt bra! Jag har nu en större förståelse ett företags ekonomi och marknadsföring.

Publicerad:

Hon beskriver utbildningen som en introduktion eller påbyggnadskurs för dem som inte har jobbat eller läst så mycket ekonomi och marknadsföring. Själv tycker hon att det var otroligt intressant.

– Utbildningen i affärsmannaskap har givit mig en bredare kunskapsbas och en ökad insikt i vad ett företag behöver i form av marknadsföring och ekonomi.

Draknästet – en utmaning

Karolina Erikers anser att föreläsarna var väldigt duktiga. Både deras stora erfarenhet som gav kunskap men också att de var inspirerande. Deltagarna fick göra en affärsplan för ett eget projekt, där de applicerade teorierna de lärt sig. Examinationen skedde sedan utifrån detta, med en presentation och bedömning som i ”Draknästet”. Hon tycker att det var en stor utmaning men väldigt givande.

– Upplägget tycker jag var jättebra, det passade mig utmärkt. Fyra pass totalt under ett halvår, med två intensiva dagar per gång, samt förberedelser däremellan.

Det var en stor spridning på vilka branscher deltagarna jobbade inom. Hon säger att de var på samma nivå kunskapsmässigt, och fick under utbildningen tampas med samma utmaningar.

Visa på nyttan för arbetsgivaren

Karolina Erikers har läst skoglig magister, motsvarande jägmästare, och är rådgivande säljare på Yara AB som tillverkar växtnäring, och dotterbolaget Skogens Gödsling som säljer den. Hon fick övertyga sin arbetsgivare om att hon skulle få gå utbildningen. Att trycka på nyttan av affärsplanen, som ger möjlighet att fördjupa sig i någon idé, och stämma av om denna idé funkar, är hennes tips.

Karolina Erikers berättar att hon och arbetsgivaren för diskussioner om vilka andra ansvarsområden, som kan vara aktuella för henne. De nya kunskaperna hoppas hon ska bidra till att ytterligare öka försäljningen.

Fakta: affärsmannaskap för naturvetare

Utbildningen vänder sig till dig som vill komplettera din naturvetenskapliga utbildning! Det ökar dina möjligheter att kunna konkurrera om strategiska positioner.

Sista anmälningsdag: 29/6 2018!

Utbildningen är ett samarbete mellan Naturvetarna och Lunds universitet och har blivit väldigt uppskattad för sitt innehåll och genomförande. Den går på kvartsfart under en termin och ger 7,5 högskolepoäng.

Utbildningen ges under fyra programträffar. Till varje programträff kopplas en meriterad gästföreläsare som är kvalificerad inom affärsmannaskap. Genom utbildningen får deltagarna också ett nätverk bland naturvetare för fortsatt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Som medlem i Naturvetarna får du 15% rabatt på utbildningen.

Vill du veta mer?

Läs mer om utbildningen på Lunds universitets webbplats

Du kan också anmäla dig till en informationsträff:

Kommentarer

Kommentera