Frågor & svar
Nyheter

Bygg tillit med coachning och dialog

Att hitta en balans mellan tillit och kontroll är en utmaning för chefer. Genom att lägga mer tid på coachning och dialog kan tillit mellan chef och medarbetare byggas, enligt forskaren Susanna Axelius.

Publicerad:

Svenskarna kan sträcka på sig när det gäller tillit. I en internationell jämförelse sticker Sverige ut. Vi har förtroende, eller är i alla fall inte misstänksamma, mot främlingen vi möter på gatan.
– Vi tror gott om både människor och system, säger Susanna Alexius, som är knuten till Stockholms universitet och forskar om den offentliga sektorn.
Det här menar hon ligger djupt rotat i den svenska folksjälen.
– Som individer har vi en egen relation till staten, som att gifta par inte är sambeskattade, säger hon på Chefsfredag som Naturvetarna är med och arrangerar.

Vill bidra

En fungerande skola, vård och omsorg gör att förtroendet för skattesystemet och andra offentliga inrättningar är högt. De flesta utnyttjar till exempel inte sjukvården men är beredda att via skattsedeln vara med och bidra till välfärdssystemet.
Gäller samma sak i arbetslivet? Nja inte riktigt, enligt Susanna Alexius.
Något hände efter finanskrisen i början på 1990-talet. Det skulle bli ordning på de offentliga finanserna. Effektivitet, uppföljning och kontroll blev legio. Detaljstyrningen drevs allt längre och många fick mindre inflytande över sitt arbete.

Skapar stress

Vem vill bli utsatt för detaljstyrning på jobbet? Signalen som det sänder ut är tydlig. "Vi litar inte på dig och din kompetens." Det är allmänt känt att detaljstyrning och litet inflytande över sin egen arbetssituation bidrar till stress och sämre arbetsmiljö.
– Kontroll och uppföljning stjäl också tid från det egentliga arbetet som leder till utveckling och att saker blir gjorda. Brist på tillit gör att erfarenheten, analysen och den professionella kompetensen inte kommer till sin rätt, säger Susanna Alexius och hänvisar till en studie som hon har gjort i offentlig verksamhet i Borlänge.
Att vara chef i offentlig verksamhet är inte lätt, menar hon.
– Det är ett komplext uppdrag med många hattar och krav att leva upp till, både uppifrån och från medarbetare och brukare. Många letar efter enkla lösningar och anlitar managementkonsulter som ska reda ut problemen.

Eleganta förpackningar

Vem har inte varit utsatt för konsulter som vill att man ska jobba i processer och på andra sätt med styrning och ledning i eleganta förpackningar?
– Vi börjar se de negativa effekterna i spåren av ökad effektivitet. Många fastnar i administration när de mäter och kontrollerar. Då missar vi den viktiga delen av chefsjobbet som innebär att vara närvarande och coacha medarbetarna.
Att ändra på det och styra med tillit kan vara lättare sagt än gjort.
– Det handlar om ett ömsesidigt relationsbygge som tar tid. Tillit kan inte krävas, utan det ska förtjänas.

Mycket att vinna

Hon förklarar att arbetslivet och hela samhället har mycket att vinna på att det finns tillit mellan människor. Man slipper höga transaktionskostnader med kontrollsystem som slukar resurser.
Därmed inte sagt att all uppföljning och kontroll är av ondo.
– Här gäller det att hitta en balans. Tillsynsmyndigheter har den viktiga uppgiften att få verksamheter genomlysta för att upprätthålla tilliten. Insyn i att skattepengar inte slösas bort är en demokratifråga.
Att bygga tillit och förtroende tar tid, men kan som bekant snabbt raseras.
– Lika viktigt är att underhålla tilliten, vilket man som ledare gör i dialog med medarbetarna och att vara tillgänglig. En delad värdegrund och lyhördhet ligger i botten.
Susanna Alexius avslutar med att ge cheferna i offentlig sektor lite råg i ryggen.
– Hedra det komplexa uppdraget, med många hattar, som det innebär att vara chef. Känn dig som en hjälte i det offentligas tjänst.

 

Så bygger du tillit

1. Var en flexibel och coachande chef som gradvis ger ökat ansvar och stöttar i besluten. Om tillåten ökar stegvis kan kontrollen minska i motsvarande grad.
2. Stäm av och var närvarande. Tänk på att det ska ske en ömsesidig anpassning som uppnås genom dialog i vardagen.
3. I botten ska det finnas delade normer och en värdegrund som är levande i vardagen och som kommuniceras vid rekryteringar.

Palle Liljebäck

chefredaktör