Frågor & svar
Nyheter

Bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor klart

Nu har ytterligare överenskommelser träffats angående lösningar för alla årskullar som omfattas av gamla bruttopensionsavtal inom kommunal sektor.

Publicerad:

Det var i januari det uppmärksammades att utbetalningar av tjänstepension enligt de gamla bruttopensionsavtalen blev kraftigt sänkta. De centrala parterna har under året därför dels kommit överens om att för 2018 återställa tjänstepensionen till 2017 års nivå samt att hitta långsiktigt hållbara lösningar för tid framåt.

 

Läs mer om historiken kring de gamla bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor och överenskommelserna för att åtgärda de sänkta tjänstepensionerna på Akademikeralliansens webbplats.