Frågor & svar
Nyheter

Chefens roll är att hantera spänningar

Var inte rädd för det komplexa i ledarskapet. Det behövs lite grus för att grupper ska utvecklas och bli kreativa. Det menar Åsa Lundquist Coey som på Chefsfredag talade för chefer i Naturvetarna.

Publicerad:

Vem har sagt att det är enkelt att leda?

Efter trettio år i branschen har ledarskapskonsulten Åsa Lundquist Coey omprövat sin syn på ledarskap. 

– Ytterst handlar det om relationer mellan människor. I min forskning har jag bland annat tittat på spänningen mellan ideal och verklighet, alltså hur det borde vara och hur det är i verkligheten.

Det menar hon är en paradox som vi måste förhålla oss till. 

”Det är i första hand relationer som måste repareras när folk går sönder.”

– Individer borde vara förutsägbara, men i verkligheten är de oförutsägbara och agerar inte som vi förväntar oss. Spänning uppstår också när man som chef fattar beslut och hur det tas emot av medarbetarna. 

Konkurrens och samarbete

Ännu ett sådant exempel är hur medarbetarna slits mellan att prestera individuellt i konkurrens och att samarbeta. Den typen av spänningar har chefen att hantera, och båda behövs.

– Som chef är man rationell och ser gärna organisationen som en maskin, eller att den borde vara det. Men i själva verket byggs den av nätverk med en mängd relationer åt olika håll och kanter.

Hon övertygar mig om att det i första hand är relationer som måste repareras när folk går sönder. Det är alltså inte bara en hård arbetsbelastning som orsakar dålig arbetsmiljö.

– Det stämmer. Med goda relationer i en stödjande miljö klarar man det mesta. Därmed inte sagt att man kan jobba dygnet runt och vara ständigt uppkopplad och besvara mejl. Vi behöver återhämtning.

Minska oron

Hon förklarar att vi formas socialt och drivs av ångest och makt, en slags existensiell ångest som vi har att bemästra.

– Vi vet inte vad som händer senare i dag, eller i morgon. Därför planerar vi och lägger upp strategier, mäter och följer upp. Det gör vi för att minska vår oro och skapa känsla av kontroll.

Hennes tes är att vi lägger för mycket tid på det, och kan dessutom skapa mer oro för att kanske inte klara högt uppsatta mål.

Det är förklaringen till alla listor som vi blir serverade med typ ”5 verktyg som hjälper dig att bli en bättre ledare”. Men någon quick fix finns inte.

En fråga om makt

Åsa Lundquist Coey återkommer flera gånger till frågan om makt och hur den påverkar relationer.

– Makt är centralt och i varje relation finns en maktstruktur som förändras över tid. Obekväma relationer ger ängslan och varje relation styrs av den med minst intresse av relationen.

Alla har vi sett hur människor reagerar när de känner sig maktlösa. Man undervisar och predikar, förnekar eller blir tyst. Man vill ha sista ordet eller blir sarkastisk och raljant. 

– En vanlig reaktion är också att den maktlösa skojar bort saker eftersom ”vi har så högt i tak” eller spelar ”stackars mig”. ”Jag är så speciell”, får man också höra.

Nonchalera inte oron genom att klämkäckt utbrista: ”Nu tittar vi framåt.” 

Det låter som upplagt för konflikter, inflikar jag.

– Ja så är det. Konflikt är regel och harmoni är undantag. Det är en källa till kreativitet och innovation. Det behövs lite grus för att utvecklas.

Utveckla omdömet

Men hur gör man om det finns oro i gruppen som sätter käppar i hjulet?

– Stanna i det och ta frågan på volley. Nonchalera inte oron genom att klämkäckt utbrista: ”Nu tittar vi framåt.” Det skapar undertryck och hämmar gruppens utveckling.

Kanske det handlar om brist på tydlighet, undrar jag?

– Medarbetarna tycker att det viktigaste är att chefen är tydlig. Var i stället tydlig med att du är otydlig. Omvärlden förändras snabbt, vilket gör att det som var tydligt i går kan vara överspelat i morgon.

Hur ska vi då skapa engagemang? 

– Bygg upp tillit och skapa förutsättningar för att utveckla medarbetarnas omdöme. Att lösa uppgifter efter eget huvud ger känsla av meningsfullhet, som är den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska må bra, till och med viktigare än att äta rätt och hålla kroppen i trim.

4 tankar om makt

  1. Hur utövar du din makt i vardagen? Med kunskap, verbalitet, gråt eller annat?
  2. Hur ser ditt makt-relationella nätverk ut? Vilka påverkas du mest av och vilka presterar du för?
  3. Vilka kan ta dig som gisslan? Någon som smickrar dig: ”Det här fixar du!”
  4. Hur utjämnar du makt? Att vara modig och påpeka felaktigheter är att ta sig makt, men har också ett pris, som att bli exkluderad.
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera