Frågor & svar
Nyheter

Chefsfrågan: Ska jag tacka ja till styrelseuppdraget?

Jag har blivit tillfrågad att sitta i en styrelse för en organisation. Spontant känns det hedrande och roligt, men innebär säkert också en hel del arbete. Kan det vara en merit i min cv och är det något jag ska tänka på?

Publicerad:

Svar: Ja, det är en merit i ditt cv att sitta i en styrelse, vare sig uppdraget är ideellt eller arvoderat i till exempel en bolagsstyrelse. Det visar att du är villig att ta på dig ett ansvar. Men framför allt är det en bra erfarenhet att få det perspektivet, vilket du kan få nytta av i arbetslivet. Kom ihåg att din roll är att bidra med kompetens.

Innan du tackar ja till det hedrande uppdraget bör du fundera på några saker. Det gäller särskilt om det är en bolagsstyrelse, där du kan bli ekonomiskt ansvarig om bolaget hamnar på obestånd. I organisationer kan du bli ekonomiskt ansvarig om du som styrelseledamot nekas ansvarsfrihet och skadeståndstalan väcks mot dig. Det normala är dock att du blir avsatt om medlemmarna inte har förtroende för dig.

Ännu en sak att tänka på är uppdragets omfattning och om det kan inkräkta på ditt ordinarie arbete, både tidsmässigt och konkurrensmässigt. Det får inte heller skada förtroendet för din arbetsgivare. Inom offentlig sektor är detta reglerat i lagen om offentlig anställning.

Du kan alltså inte sitta i en styrelse vars intressen går emot din arbetsgivare.

I vilket fall som helst bör du ha en dialog med din arbetsgivare innan du tackar ja till förtroendeuppdraget, som är att betrakta som en bisyssla. Det gäller även om du inte får ett arvode.

Lika noga är det inte om uppdraget till exempel handlar om att bli sekreterare i den lokala idrottsklubben. I de fallen får man själv bedöma om arbetsgivaren ska informeras.
I frågan om arvode har organisationer och bolag som regel en policy och riktlinjer för det. Om inte arvode utgår kanske du blir ersatt för omkostnader som till exempel resor.

Kom ihåg att erfarenheten är ofta mer värd än arvodet, så får du chansen att sitta i en styrelse, ta den.

Per Klingbjer

förbundsdirektör

Kommentarer

Kommentera