Frågor & svar
Nyheter

Coachande ledarskap är nummer ett

Att vara en bra chef är lättare sagt än gjort. Att gå från drivande och peka med hela handen till att lyssna in och coacha kräver träning i ledarskap.

Publicerad:

Hur en bra chef ska vara råder det olika uppfattningar om. Men det finns en tydlig trend i synen på ledarskap och hur det ska praktiseras.

– Många chefer är drivande och resultatinriktade, tar stort ansvar och är ofta experter. Men det förhållningssättet funkar inte så bra när man ska leda individer som själva är kunniga, kreativa och har vana av att lösa problem, säger Mette Herlitz, ledarskapstränare på Tuff.

Hon förklarar att det synsättet på ledarskap lever kvar från industrialismens barndom. Så ser det inte ut på svenska arbetsplatser i dag.

– I dag behöver chefer träna på att utveckla andra förmågor, som är lätt i teorin, men svårare i praktiken. Det handlar om att kunna lyssna, coacha och fascilitera, alltså att känna in, läsa av klimatet och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska göra ett bra jobb.

Tona ner sig själv

I det ligger att som chef tona ner sin egen expertroll och våga prata om det som är lite obekvämt. I en undersökning av Google bland sina egna anställda hamnar egenskapen att vara kunnig först på åttonde plats. I topp ligger att coacha medarbetarna så att deras bästa sidor kommer fram.

Vad lägger du i begreppet coacha?

– Lyssna, fråga och ge feedback, både berömmande och konstruktiv. Chefen bör fungera som ett bollplank och klargöra att hen inte har svar på alla frågor. Och man kan säga "jag vet inte".

Gå inte i föräldrafällan

Hon varnar för att gå i fällan och hamna i en dynamik som liknar den man har som förälder till barn. Det handlar bland annat om att chefen måste säkerställa att feedback landar rätt.

Men chefen ska väl ändå inspirera och motivera?

– Det är en gammal bild av ledarskapet och är inte hållbart. Om det ansvaret bara vilar på chefen blir det en tung börda. Det bör i stället ligga på alla medarbetarna, och framför allt måste folk hitta sin egen motivation.

Mer självgående

Det moderna ledarskapet innebär att medarbetarna blir självgående och får större befogenheter och ansvar, vilket för många är stimulerande.

Det låter som ett enklare ledarskap?

– Ja, det stämmer delvis. Många chefer är stressade i dag och utbrändhet är vanligt. Så många skulle bli mer hållbara med ett annat ledarskap, samtidigt som medarbetarna får chans att växa.

Varför är så många missnöjda med sin chef?

– Därför att det gamla ledarskapet, som inte fungerar så bra, i hög grad lever kvar. Idag vill människor inte känna sig kontrollerade utan få vara med och påverka beslut och fria att styra över sitt arbete.

Mette Herlitz påminner om att alla har ett ansvar för klimatet på en arbetsplats. Och chefens roll är inte att lösa problemen.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera