Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Duellen: Är recept via app en bra idé?

Digitala vårdgivare utmanar den fysiska vården. Företaget Kry menar att det är självklart att recept ska kunna skrivas ut efter att diagnos har ställts via mobilen. En familjeläkare protesterar och menar att risken ökar för att till exempel antibiotika skrivs ut i onödan.

Publicerad:

NEJ

Mattias Froelich, familjeläkare, specialist i allmänmedicin


1. Ditt främsta skäl till att recept inte borde skrivas ut genom en app?

En receptförnyelse kräver kännedom om patienten. Varför tar patienten medicinen? Sedan hur länge? Har effekt, verkningar och biverkningar utvärderats? En patient-läkarrelation med kontinuitet ökar sannolikheten för att rätt medicin förskrivs.

2. Finns det risk för att läkemedel, som antibiotika, skrivs ut i onödan?

Ja. Unikt för en läkare är rätten att ställa diagnos, som oftast endast kan ställas genom en läkares undersökning och eventuell provtagning/röntgen. Läkaren har också genom sin legitimation förskrivningsrätt. Nätdoktorerna ställer diagnoser och behandlar utan undersökning eller provtagning, vilket resulterar i dålig vårdkvalitet och strider mot patientsäkerhetslagen. Patienten skulle lika gärna kunna hämta det hen önskar på apoteket.

3. Vilka möjligheter ser du med den här modellen?

Den nya tekniken kan underlätta för patienter att komma i kontakt med sin fasta läkarkontakt.

4. Är det för enkelt i dag att förnya recept?

Nej. Det finns ingen motsättning mellan en god patientkontinuitet och enkelhet att förnya recept. Huvudsaken är att den doktor som förnyar recepten har en god, och helst långvarig, kännedom om patienten. Att förnya recept via nätdoktor ger sannolikt dålig vårdkvalitet. 

JA

Johan Flodin, ansvarig läkare på KRY

1. Ditt främsta skäl till att recept borde skrivas ut genom en app?

Recept skrivs efter kontakt med KRY på samma indikationer som i den fysiska vården. Läkare kan alltså sätta diagnos och behandla med medicin vid behov. Då digitala vårdmöten idag ses som ett viktigt komplement till den fysiska vården är det en självklarhet att recept ska kunna skrivas via digital vårdkontakt.

2. Finns det risk för att läkemedel, som antibiotika, skrivs ut i onödan?

Digitala vårdplattformar gör att man i ännu större utsträckning än vad fysiska vården gör, i realtid, kan följa data så som förskrivningsstatistik på både grupp och individnivå. Detta skapar en ökad säkerhet och minskad onödig förskrivning. Strama har satt upp tydliga riktlinjer för digitala vårdkontakter och indikationer för när antibiotika bör och inte bör skrivas, samt tydliga generella mätvärdesmål.

3. Vilka möjligheter ser du med den här modellen?

Vården idag står inför stora utmaningar, med ökade väntetider samtidigt som vi har en växande och åldrande befolkning. Genom att låta delar av vården flyttas till digitala plattformar kan resurser frigöras och låta patienter i stort behov av fysiska vårdkontakter erhålla denna. 

4. Är det för enkelt i dag att förnya recept?

Att förnya de mediciner man som patient är i behov av ska vara enkelt. Kom ihåg att det alltid är en individuell läkarbedömning som ska ligga till grund för det faktiska medicinska behovet av en receptförnyelse, liksom om behov av utredning/kontroll föreligger. 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera