Frågor & svar
Nyheter

Thomas 2018-06-08

Det ser ut som att skillnaden med förslaget är att då skall arbetsgivaren motiverar varför man inte fastanställer. Vem bedömer om en sådan motivering är rimlig? Båda partierna har identiska svar på fråga 3. Så ett exempel skulle då kunna vara att arbetsgivaren vill testa kompetensen hos arbetssökanden. Hur länge kan man hålla på och testa kompetensen?