Frågor & svar
Nyheter

Marianne 2018-12-01

Ingrid Larsson svarar alltid "nej" på nya rön/teorier. Hur kan man vara så tvärsäker, när det saknas studier? Ett "vet ej" vore mer klädsamt.