Frågor & svar
Nyheter

Susanne 2018-11-16

Jag tycker inte de kommer till olika slutsatser. Men de väljer att fokusera på olika saker för att argumentera för sin sak: dietisten på enskilda livsmedel och professorn på livsmedel i allmänhet.