Frågor & svar
Nyheter
Laddad för kongress!Foto: Anna Ledin Wiren

Elin visar vägen till ett jämställt arbetsliv

Häng med Elin Olofsson på hennes första kongress med Naturvetarna. Hon och hennes utskott fick bland annat igenom att förbundet ska beakta FN:s 17 hållbarhetsmål i det framtida arbetet.

Publicerad:

Många bollar i luften. Ungefär så kan Elin Olofssons kongress med Naturvetarna beskrivas. 

När jag lite slumpmässigt – inte riktigt sant eftersom ryktet säger att hon är en bra och engagerad person – ringer henne så nappar hon direkt.

– Jätteroligt att ni vill följa mig de här dagarna i Stockholm. Tänk bara på att valberedningen har nominerat mig till styrelsen. Och sedan är jag toastmaster under middagen. Passar det för ett reportage?

Ja, absolut, säger jag och inser att storyn kan bli ännu bättre. 

Bra plantskola

Sitt fackliga engagemang har hon hemifrån. Föräldrarna, som också är akademiker, har inspirerat henne att jobba för mänskliga värden och rättvisa genom facket.

“Det känns jättebra att jobba för en viktig sak med människorna i fokus.”

Hon började som studentambassadör för Naturvetarna på Skogshögskolan i Umeå. Som flygfärdig jägmästare blev hon direkt invald i akademikerföreningens styrelse på skogsbolaget SCA. Efter bara två år var hon ordförande.

– Det känns jättebra att jobba för en viktig sak med människorna i fokus. Mina kollegor ska ha trygghet och känna förtroende för att kunna prestera. En bra arbetsmiljö och trivsel går hand i hand med goda resultat och företagets lönsamhet, säger hon övertygande.

Startade metoo-upprop

Det fackliga engagemanget lirar med hennes vilja att utvecklas i sin yrkesroll. Där ligger fokus på verksamhetsutveckling inom marknad.

– Jag servar mina kollegor som jobbar med virkesköp och gör affärer. Jag förser dem med verktyg och strategier för att de ska kunna göra ett bra arbete och fatta välgrundade beslut. Digitaliseringen kommer nu på bred front och kan förbättra vårt erbjudande till kunderna.

Naturvetarnas valberedning blev nyfikna på hennes beskrivning av sig själv som ledamot inför kongressen. Hennes driv för jämställdhet i arbetslivet bidrog till det.

– Nu kan det avslöjas att det var jag och några andra kvinnliga jägmästare som startade meeto-uppropet #slutavverkat. Vi var länge anonyma för att inte ta uppmärksamhet från huvudfrågan.

Satte avtryck

De var också oroliga för att mista jobbet när de så tydligt tog ställning för allas lika värde i skogsbruket. Sexuella trakasserier och förminskning av kvinnor förekommer i den branschen.

– Om inte jag vågar, vem ska då berätta, tänkte hon. Och det satte avtryck ända upp till regeringen, som har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att förändra kulturen. Även SLU har tagit frågan på allvar. Dessutom har en forskningsrapport publicerats i frågan.

Inte nog med det. Hon ingår i Naturvetarnas förhandlingsdelegation och tar fram bättre villkor för tjänstemän i skogen, med Gröna arbetsgivarna (tidigare SLA) som motpart.

– Det är intressant och jätteviktigt. Frågan om att få in jourberedskap i kollektivavtalet behöver diskuteras. Bakgrunden är sommarens bränder som satte saken på sin spets. Alla här har en passion för skogen och ingen skulle gå hem vid en katastrof.

Hon menar att det behövs ett regelverk för hur medarbetarna ska agera och vilka krav man kan ställa på arbetsgivaren.

Rivstart med Jan Eliasson

Rivstarten på kongressen med Jan Eliasson som talare passade henne perfekt.

– Det var så bra och imponerande. Jag har ända sedan tonårstiden haft honom som en förebild. Han har förmåga att nå ända fram med sitt budskap att förbättra världen i hållbar riktning.

Elin Olofsson fastnade särskilt för förhandlingstipsen från en diplomat och politiker som har varit i centrum för de viktigaste frågorna.

– Använd ord som öppnar dörrar, ha rätt tajmning, skapa personliga relationer och visa intresse, bär jag med mig.

Även de fyra unga naturvetarna satte spår.

– Jag tar med mig den genuina tron på att kombinera en affärsidé med att göra gott. Det gör det möjligt att vara idealist.

Kan påverka

Sedan drog kongressen igång på allvar med beredning av frågorna i utskotten. I hennes utskott hade de förbundsstyrelsens förlag till verksamhetsinriktning under åren 2019-21 

och tre motioner att ta ställning till.

– Det gick bra och vi kunde påverka verksamhetsinriktningen med två medskick. Det ena innebär att Naturvetarna ska beakta FN:s 17 hållbarhetsmål i det framtida arbetet. Det andra handlar om att tydliggöra naturvetares identitet. Jag är både naturvetare och jägmästare.

Om Elin Olofsson
  • Aktuell: Ombud för medlemmar i norra valkretsen på Naturvetarnas kongress.
  • Utbildning: Jägmästare.
  • Yrke: Verksamhetsutvecklare marknad på SCA Skog.
  • Fackliga erfarenheter: Ordförande för akademikerföreningen på SCA Skog, numera vice ordförande. Ingår i Naturvetarnas förhandlingsdelegation för skogsavtalet med 
  • Gröna arbetsgivarna. Sekreterare i affärsrådet för SCA. Ledamot i Naturvetarnas förbundsstyrelse.
  • Familj: Sambo med Kennet.
  • Gör en ledig dag: Är i rörelse utomhus! Helst i Höga kusten där vi har ett torp inklämt mellan havet och berget
  • Bästa boktips: Tage Danielssons paket – den blir aldrig omodern.
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera