Frågor & svar
Nyheter

Förbundsdirektör invald i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna, har invalts som ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. Som akademiledamot ingår Per Klingbjer vid allmänna avdelningen.

Publicerad:

De nya ledamöterna i KSLA invaldes den 13 december vid den årliga akademisammankomsten.

Läs mer om de nya ledamöterna i KSLA, den allmänna avdelningen här.