Frågor & svar
Nyheter
Det saknas forskning om sjukdomar kopplade till graviditet.

Forskning om kvinnors sjukdomar en bristvara

Kvinnosjukdomar är ofta lågprioriterade inom forskningen och många gånger saknas kvinnor i forskningsstudier. Utebliven forskning kan leda till mer lidande och högre dödlighet. 

Publicerad:

Det saknas mycket forskning inom typiska kvinnosjukdomar, så som endometrios, inkontinens samt sjukdomar kopplade till graviditet. Det menar Karin Schenck-Gustafsson som är professor på Karolinska universitetssjukhuset. 

– När det gäller dessa sjukdomar finns det också en koppling till framtida hjärt- och kärlsjukdomar. Havandeskapsförgiftning är ett sådant exempel och den första undersökningen av hur en normal graviditet påverkar hjärt-kärlsystemet kom först i november förra året. 

Just hjärt- och kärlsjukdomar drabbar båda könen lika mycket. Men trots det saknas kvinnor i studierna. 

– De har under lång tid knappt funnit med i studierna. Nyligen publicerades en stor, svensk, studie som visade att kvinnor med hjärtinfarkt hade högre dödlighet än män och fick dessutom inte behandling enligt gällande riktlinjer, säger Karin Schenck-Gustafsson och avslutar:

 – Jag tror att en av anledningarna kan vara att det helt enkelt funnits för få kvinnor inom yrket.

Genusmedicin

Karin Schenck-Gustafsson är grundare av ett centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet, just för att lyfta kvinnofrågor inom sjukdomsforskning. Centrat är ett av de första i sitt slag i världen. 

Text: Josefine Hallgren 

Detta är en av artiklarna i serien Forskning som inte blev av.

Det finns vetenskapsmän som för alltid satt avtryck i vår historia och det finns forskning som förändrat vår värld. Och sedan finns det forskning som kanske kunde gjort det, om den fått chansen. Här hittar du alla artiklar:

Hennes arbetsplats försvann

Upp som en sol, ner som en pannkaka

Radoncentrum kunde gett bättre hälsa

Så kan mer forskning komma till nytta

Mer skolforskning skulle stärka eleverna