Frågor & svar
Nyheter
När Fiskeriverket lades ner försvann också forskningen om hajar i Sverige.

Forskning som inte blev av

Det finns vetenskapsmän som för alltid satt avtryck i vår historia och det finns forskning som förändrat vår värld. Och sedan finns det forskning som kanske kunde gjort det, om den fått chansen. Här är några exempel på områden där satsningar saknas. 

Publicerad: