Frågor & svar
Nyheter

Kjell 2018-12-04

Det är ändå märkligt och oetiskt, inte minst mot oss som haft försäkringen i många år, särskilt som byte av försäkringsgivare liksom höjt försäkringsbelopp sannolikt kräver hälsodeklaration, vilket inte alla kommer att klara kraven för. Man tecknar knappast heller en livförsäkring för att trygga livet för efterlevande endast för tiden fram till man blir 60 år utan för en betydligt längre period. Jag trodde jag kunde lita på Akademikerförsäkring, men uppenbart inte! Jag är inte någon expert på försäkringsavtalslagens krav (2005:104 kapitel 19) – men jag är ganska tveksam om man uppfyller lagkraven där: o 19 kap. 5-8 §: Man har, genom att bl.a. utelämna information (även i utskicket), nog inte lämnat den information som ska underlätta en ändamålsenlig bedömningen där inte heller viktiga begränsningar tydligt framgår, särskilt som dessa är till nackdel för försäkringstagarna. Ja skrivningarna på SN:s webb är/var nog därtill vilseledande enligt konsument- och marknadsföringslagstiftningen. o 19 kap. 11+15-17 §: Om man nu har avslutat en livförsäkring (Movestic) och ersatt den med en annan (Scandia). Då har man ju rätt att utan hälsoprövning få ett likvärdigt skydd genom en fortsättningsförsäkring. Men det skydd man erbjuder är ju inte samma eller likvärdigt, inte för oss över 60 år. Det är ju ganska drastiska minskade försäkringsbelopp det handlar om. Om jag förut tecknat ett belopp av 1,5 mkr så blir det som exempel en sänkning med ½ mkr vid 63 års ålder, över 800 tkr mellan 64 och 66 år och nästan 1,4 mkr mellan 67 och 69 år (drygt 100 000 i stället för 1,5 mkr)! Inte precis likvärdigt, så hur har ni tänkt att lösa det? Rimligen borde det gå att göra mindre drastiska förändringar så att syftet med livförsäkring ska gälla även för oss äldre! Gör om - gör rätt!