Frågor & svar
Nyheter

Kjell 2018-11-09

Hej Naturvetarna! Akademikerförsäkring ägs ju av Naturvetarna (SN) tillsammans med några andra SACO-förbund och är den försäkringsförmedlare som SN hänvisar till när det gäller ett antal gruppförsäkringar. Jag har starka invändningar mot de förändringar av livförsäkringen som börjar gälla efter nyår. Min förhoppning är inte att ni och de andra förbunden som accepterat dessa ska skämmas utan att ni gör om och gör rätt! Att Naturvetarna på hemsidan skriver att Akademikerförsäkrings försäkringserbjudande blir "väsentligt bättre till både villkor och pris" (se nedan: utdrag från Naturvetarnas webbsida) är direkt vilseledande när det gäller den fortsatta livförsäkringen i Skandia från 2019. Där ingår två klara försämringar framförallt för äldre - införda i jakten på nya unga lönsamma kunder: 1) Från 60 års ålder införs ett åldersavdrag med 10 % per år (max 50 %). Idag är detta 0 %. 2) Slutåldern sänks från 70 till 67 år. Visserligen införs en Seniorlivförsäkring men den har helt andra lägre belopp. Det betyder att om jag idag har ett försäkringsbelopp på 1,5 mkr så höjs det visserligen nominellt till ca 1,6 mkr, men vid 63 år är det i praktiken bara 1,1 mkr (-30 % av nominellt belopp) och vid 65 är det bara ca 800 tkr (en halvering av nominellt belopp). Vid 67 års ålder ger seniorförsäkringen ca 130 tkr, något som ytterligare sänks för vart ytterligare år. Att jämföra med nuvarande försäkring som ger 1,5 mkr ända till fyllda 70 år! Jag har haft denna försäkring i många många år för att säkra att min fru har en trygghet om det värsta skulle hända. Vi har planerat utifrån det. Och så ändrar man villkoren på detta drastiska sätt och kallar det till råga på allt för en väsentlig förbättring! Detta stämmer ju inte heller med den affärsidé som ni presenterar på hemsidan (om Akademikerförsäkrings historia): "Ur denna strävan växte ett utvecklingsbart affärskoncept fram: Att till respektive förbund erbjuda tjänster antingen till lägre pris än tidigare, men med samma kvalitet eller till samma pris som tidigare, men med högre kvalitet". Jag undrar vom ni verkligen tillvaratagit medlemmarnas bästa som hänvisar till en livförsäkring som har så klart försämrade villkor när man blir äldre och motivet för en livförsäkring börjar bli påmint. Är det ens lockande för de yngre - om de skulle veta om det? Naturvetarna https://www.naturvetarna.se/vi-erbjuder/tidning-och-nyheter/2018/forstarkt-medlemsforman-som-forebygger-ohalsa/ (UTDRAG) ”Vad betyder det nya avtalet med Skandia för Akademikerförsäkring som företag? Det nya avtalet gör att vi kan erbjuda 290 000 medlemmar i de sex fackförbund som äger oss, personförsäkringar som är kraftigt förbättrade till både villkor och pris, och där Skandias innovativa upplägg för att förebygga ohälsa och sjukskrivning är en viktig del”. ”Vad betyder det nya avtalet med Skandia för de fackförbund som äger Akademikerförsäkring? Det nya avtalet innebär att Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter kan erbjuda sina totalt 290 000 medlemmar en förstärkt medlemsförmån i form av personförsäkringar som är kraftigt förbättrade till både villkor och pris, och där Skandias innovativa koncept för att förebygga ohälsa och sjukskrivning är en viktig del”.