Frågor & svar
Nyheter

Klara Rapp 2018-11-15

Hej Kjell och tack för din kommentar. I mars i år fattade Akademikerförsäkrings styrelses beslut om att säga upp avtalet med Movestic. I och med det satte en stor upphandling igång och efter noggranna överväganden fattade styrelsen beslut om att välja Skandia. Utgångspunkten var att Akademikerförsäkring ska ha ett erbjudande som gör det lättare för alla förbund att rekrytera och behålla medlemmar. Akademikerförsäkrings uppdrag är att hitta de bästa erbjudandena för så många förbundsmedlemmar som möjligt. I och med beslutet att upphandla ett nytt avtal gjordes ett strategiskt val att ha fokus på studenter och yrkesverksamma upp till 60 år. Det erbjudande Akademikerförsäkring nu erbjuder från och med 1 januari 2019 är som helhet mer konkurrenskraftigt, mer rättvist eftersom varje grupp bär sina egna kostnader och risker, och både ekonomiskt och socialt hållbart på lång sikt. Tyvärr innebär de nya villkoren att vissa som är 60 år och äldre och har en livförsäkring får en försämring, och detta kunde vi ha varit tidigare och tydligare med i vår kommunikation på vår hemsida. Därför förtydligar vi det nu. Detta har dock kommunicerats i den individuella information som varje försäkringstagare fått. Den här åldersgruppen får däremot del av alla förbättringar i de övriga försäkringarna. Vänliga hälsningar Klara Rapp, avdelningschef förhandling & medlemsservice