Frågor & svar
Nyheter

Ge forskare samma trygghet som andra i arbetslivet

Var tredje inom akademin saknar fast anställning. Ska Sverige fortsätta att vara ett innovativt kunskapsland behöver forskarna anställningstrygghet och förutsägbarhet, menar Naturvetarna.

Publicerad:

En färsk rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar att 33 procent av forskarna och undervisande personal hade tidsbegränsade anställningar 2016. Motsvarande siffra för hela arbetsmarknaden var 17 procent.

På lärosäten med fokus på naturvetenskap, teknik och life science, där många naturvetare är verksamma har många fler en osäker anställningsform. På Karolinska institutet var närmare 48 procent tidsbegränsat anställda under den aktuella tiden.

– Det är inte acceptabelt. En trygg anställning är lika viktig för forskare som för alla andra på arbetsmarknaden. Bristande trygghet och långsiktighet drabbar både medarbetarna och kvaliteten i forskning och undervisning, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Rimmar illa med normen

Naturvetarna menar att det är naturligt att doktorander och postdoktorer har tidsbegränsade anställningar. Men att låta det fortsätta senare i karriären rimmar illa med vad som är norm på övriga arbetsmarknaden.

I dag kan en person inom akademin ha tidsbegränsade anställningar i upp till fjorton år. Det innebär att många först vid fyllda 40 år har sin första tillsvidareanställning.

Missar talanger

Naturvetarna anser att det är en självklarhet att forskare och undervisande personal ska ha samma trygghet som alla andra på arbetsmarknaden. I brist på trygghet och långsiktighet väljer unga talanger bort en forskarkarriär inom akademin.

– -Vi menar att tillsvidareanställning ska erbjudas direkt efter en genomförd postdoktortjänst. Sex år är tillräckligt för att bedöma forskarens kvalifikationer för en fortsatt anställning inom akademin.

Den tidsbegränsade meriteringsanställningen i högskoleförordningen vill Naturvetarna ha bort.

– Akademin behöver inga särlösningar eller undantag för att forskare ska kunna meritera sig. Forskarna behöver anställningstrygghet och förutsägbarhet för att Sverige ska fortsätta vara ett innovativt kunskapsland, säger Per Klingbjer.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera