Frågor & svar
Nyheter

Hårdare tag mot diskriminering på jobbet

Det har gått ett år sedan lagen mot diskriminering i arbetslivet skärptes. Nu krävs aktiva åtgärder för att motverka till exempel sexuella trakasserier. Årliga lönekartläggningar ska också göras.

Publicerad:

Den 1 januari 2017 skärptes diskrimineringslagen. Sedan dess har arbetsgivarna ett större ansvar för att motverka diskriminering i arbetslivet och jobba för att alla har lika rättigheter och möjligheter.

Arbetgivaren har ansvaret

Hur ser det ut på din arbetsplats? Enligt lagen räcker det inte med tjusiga policydokument, utan arbetsgivaren måste arbeta aktivt med frågan. Kom ihåg att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att ingen diskrimeras på jobbet.
Enligt lag får heller ingen trakasseras eller utsättas för sexuella trakasserier på jobbet. Det ligger i begreppet diskriminering.

Kön och etnisk bakgrund

Ingen får diskrimineras på grund av kön eller könsuttryck, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.
Inom vilka områden måste arbetsgivaren behandla alla lika?
Det handlar om allt från arbetsvillkor och lönesättning till kompetensutveckling och möjlighet att förena jobb och föräldraskap, enligt diskrimineringsombudsmannen, DO.

Samråd med facket

Hur ska man då göra?
Kort sagt ska arbetsgivaren undersöka risker och hinder, analysera orsaker, genomföra åtgärder och följa upp. Detta ska ske i samverkan med fackliga organisationer.

Kartlägg lönerna

En viktig del är att göra årliga lönekartläggningar. Om antalet anställda är fler än tio krävs också dokumentation. Om det finns löneskillnader mellan män och kvinnor ska det kunna förklaras på ett sakligt sätt. Som regel ska bedömningen göras på individnivå.

Läs mer på DO:s webb