Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Hur ska jag tackla alkoholproblem på jobbet?

Jag misstänker att en av mina medarbetare har alkoholproblem, vilket bekräftades på vårt senaste internat, då hen blev kraftigt berusad. Hur bör jag agera som chef?

Publicerad:

Svar: Som chef är du en viktig förebild. Ditt agerande visar hur arbetsplatsen ser på alkohol och andra droger. Om du är tydlig och informerar om vilken policy som gäller är risken mindre att det utvecklas en osund alkoholkultur. Det är ditt ansvar att ta fram en policy.

I uppdraget som chef ingår att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Skadligt bruk av alkohol är ett arbetsmiljöproblem, där du som chef har ett formellt ansvar att agera. Du ansvarar för säkerheten på arbetet och arbetsplatsen och har rätt att skicka hem en medarbetare som kommer till jobbet påverkad. Misstänker du att någon har problem med alkohol eller and-ra droger är risken stor att problemet funnits en längre tid. Att vänta löser inte problemet.

”Ditt agerande visar hur arbetsplatsen ser på alkohol och andra droger.”

Om någon skulle komma till arbetet påverkad bedömer chefen om personen kan arbeta, eller kan utsätta andra för fara. Chefen kan erbjuda personen ett drogtest för att fria sig från misstanke. Se till att personen kommer hem säkert. Kräv att personen kommer till jobbet nykter eller opåverkad dagen efter, och ta kontakt om hen inte kommer. Om du misstänker skadligt bruk eller beroende bör du ha ett samtal med personen.

Om en medarbetare har ett skadligt bruk eller beroende behöver du ta initiativ till rehabilitering. Målet är att personen ska kunna fortsätta jobba. I rehabiliteringsarbetet kan du som arbetsgivare behöva ta hjälp av någon som är expert på området.

Det är viktigt att du som chef är delaktig i hela behandlingen och följer upp hur det fungerar. Kom ihåg att kollegorna kan ha frågor och känna oro. Svara på det du kan, men glöm inte bort tystnadsplikten.

Kommentarer

Kommentera