Frågor & svar
Nyheter
Foto: Anna Ledin Wirén

Samarbeta för att klara miljömålen

Med avstamp i FN:s 17 hållbarhetsmål visade Jan Eliasson hur globalt hållbarhetsarbete kan gå till. Naturvetare har en nyckelroll, men det gäller att samarbeta över ämnes- och landsgränserna för att klara målen, är ett av hans budskap.

Publicerad:

Att hållbarhet är en facklig fråga blev tydligt på Naturvetarnas kongress, som startade idag. Ivar de la Cruz angav tonen när han hälsade välkommen.

- För att lösa samhällets utmaningar behövs trygga och hållbara villkor på arbetsmarknaden. Forskning och utveckling är vägen framåt. Behovet av fakta grundad på vetenskap är större än någonsin.

Unga går före

Klimatfrågan är exempel på en fråga där de unga tar initiativet och ställer krav på vuxenvärlden.
Diplomaten och politikern Jan Eliasson fortsatte på samma spår när han målade upp hoppfulla bilder för framtiden. Där finns de unga som ofta ligger rätt i frågor om klimat, krig och fred och annat.

- En stark trend nu är att kvinnorna kommer in på viktiga positioner världen över inom både politiken och näringslivet. Det är särskilt tydligt i Afrika.

Vatten är avgörande

Naturvetenskaplig kunskap lyfter han fram som en tredje kraft som inger hopp och driver utvecklingen framåt.

- Det handlar om allt från transporter, jordbruk och hälsa till energi och vattenförsörjning. Vatten är en särskild hjärtefråga för mig eftersom den påverkar så mycket annat, som barnadödlighet och människors välfärd.

Bra verktygslåda

Han menar att FN:s 17 hållbarhetsmål är en verktygslåda för att klara samhällets utmaningar. Jan Eliasson ledde arbetet med hållbarhetsmålen och lyckades efter drygt fyra års arbete att få med alla.

- Det ligger bland annat till grund för det lyckosamma Parisavtalet, där man enades om att jordens uppvärmning ska stanna vid 1,5 grader.

Samarbeta horisontellt

Internationellt samarbete menar han är avgörande för framgång, liksom att jobba horisontellt över gränserna, och inte i stuprör.

- Det är genom samarbete vi når nya insikter och kan ta steg framåt. Kom ihåg att varje steg, även de små, är viktiga.

Han beklagar att USA har lämnat Parisavtalet och flera andra internationella avtal som kan göra världen bättre. Men det finns krafter som går åt andra hållet, bland annat i företag och på lokal nivå, som han menar ger hopp.

4 förhandlingstips

Efter att ha agerat medlare i sex krig delar han gärna med sig av sina bästa förhandlingstips:

1. Ordet. Det talade och skrivna ordet är det viktigaste verktyget för påverkan.

2. Analysera noga val av tidpunkt, det vi kallar för tajmning.

3. Kulturförståelse. Var nyfiken och visa intresse för motparten.

4. Personlighet och goda relationer. Förtroende och tillit är avgörande för att lyckas.

När Jan Eliasson lämnade scenen visade fyra unga naturvetare hur innovationer och entreprenörskap kan förbättra för människor världen över. 

Se öppningsseminariet med Jan Eliasson här. 

Palle Liljebäck

chefredaktör