Frågor & svar
Nyheter
Lura granbarkborren med dofter.Foto: Colourbox

Kan dofter minska skadorna i skogen?

Många djur orienterar sig minst lika mycket med hjälp av dofter som med sin syn och hörsel. Detta gör det möjligt att påverka skadegörare i skogen med hjälp av doftsignaler.

Publicerad:

Olika typer av extrakt från växter som smakar illa för älgar, sorkar och andra betande djur kan användas för att avskräcka dem från att beta på skogsplantor. 

Genom att kombinera avskräckande dofter med lockande dofter kan barkborrar luras till att lägga sina ägg på så kallat fångstvirke. Detta fångstvirke kan sedan avlägsnas från skogen innan nästa generation barkborrar kläcks. Denna metod som kallas ”push and pull” är en lovande metod för att skydda utsatta skogskanter och minska risken för mer storskaliga skador på produktionsskogar. 

Utmaningen för oss forskare ligger i att identifiera dessa användbara doftämnen. Ny modern teknik finns idag som gör det möjligt att på labb direkt testa olika doftämnen på insekternas antenner. Om insekten känner av ämnet ger antennen en elektrisk impuls som instrumentet kan registrera.

Bengt Gunnar Jonsson, professor vid Mittuniversitetet i Sundsvall