Frågor & svar
Nyheter

Kongressen stakade ut vägen till en hållbar framtid

Framtidens utmaningar stod i fokus på Naturvetarnas kongress, som ägde rum förra helgen. Här är några av de beslut som ska få förbundet att växa och bli en ännu starkare företrädare för alla naturvetare i Sverige.

Publicerad:

Det beslutades bland annat att:

  • Studenterna ska få en tydligare position i förbundsstyrelsen för att lyfta frågor för framtidens naturvetare.
  • Naturvetarna ska införa ett systematiskt miljöledningsarbete som komplement till den klimatkompensering som Naturvetarna gör i nuläget.
  • Tidningen Naturvetaren ska erbjudas digitalt till medlemmar som inte vill ha den tryckta versionen.

Kongressen lyfte även vikten av att förbundets kommunikation på engelska behöver utvecklas för att tillmötesgå och attrahera fler internationella naturvetare i Sverige.

Beslut om ett nytt principprogram och om att höja ordinarie medlemsavgift med 10 kr år 2020 togs också, liksom förbundets verksamhetsinriktning. Den nya inriktningen ska stärka naturvetares förutsättningar på en föränderlig arbetsmarknad. Mer information om detta kommer längre fram.

Inriktningsmålen för 2019-2021:

  • Naturvetarna ska tillhandahålla lättillgängliga verktyg som är relevanta och användbara i olika situationer, med utgångspunkt i individens specifika problembild.
  • Naturvetarna ska vara representativa som företrädare för naturvetare. Både genom att fler aktivt väljer att vara medlemmar och genom att Naturvetarna skapar förutsättningar för inflytande och stärkta villkor.
  • Systematiskt arbeta på alla nivåer för en hållbar struktur på arbetsmarknaden, i regelverk och förhållningssätt till kompetens, arbetsvillkor och lön.
  • Naturvetarna ska öka sin relevans och sitt genomslag som företrädare för naturvetare, genom att positionera sig som branschföreträdare.
Johanna Rösth

projektledare webb