Frågor & svar
Nyheter

Mats Brännström 2018-08-31

Har satt upp 26 sol-el-paneler på mitt fritidshus på Tjörn. Under maj,juni,juli producerade de över 3000 kWh och hittills har de sparat drygt 2,2 ton koldioxid.