Frågor & svar
Nyheter

professor " Andreas Roiha" 2018-09-18

ett hållbart samhälle skapas främst genom ett aktivt arbetsmiljöarbete. har haft ett tidigare yrke som miljöchef. Där jag under åtta år var drivande i mitt miljöarbete. detta var inom svensk tillverkningsindustri. Där jag var tvungen att utbilda personalen i arbetsmiljöfrågor. hoppas andra människor har fått med detta i sitt tänkante om ett hållbart samhälle. genom vårat arbetsmiljöarbete blir dom industriella utsläppen skonsammare vilket i sin tur inte ger lika stora påfrestningar på kilamet och miljön. genom en bättre organitorisk arbetsmiljö. leder också detta förhoppningsvis till en bättre psykosocial arbetsmiljö. så den sociala trivsel på arbetsplatsen blir bättre. företaget jag arbetade för var även certifikerade enligt iso 9000 som är en miljöcertifikering som företag. Då miljöfrågan är väldigt påtaglig inom olika arbeten. lite sura miner kanske det blir inom personalen. då man som chef måste delegera andra personer vissa arbetsuppgifter och ett visst ansvar. vilket är påtaglig på ett företag för att kunna genomföra förbättringsarbete. i tex. arbetsmiljöfrågor. hemma har jag dock inte orkat tänka lika mycket på klimatfrågor som i mitt yrke. pga att man blir trött av att arbete. men dom personer som fortfarande kör bil till jobbet. kan jag rekomendera. att göra som jag gör är att börja idrotta på fritiden. så ni orkar att ta er till jobbet till fots. eller att ni köper en ny elbil för ett bättre utomhus klimat och miljö